Studieveiledere - fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Våre studieveiledere hjelper deg med studietekniske spørsmål. Dette kan være søknader, fritak fra fag, spørsmål om studieplan og opptakskrav. Finn din studieveileder i oversikten nedenfor.

Temaside om veiledning | Sider merket studieveiledning

 

3-årige bachelorprogram,  5-årige masterprogram og profesjonsstudiet i psykologi
Studieprogram Campus Gradsnivå Studieveileder 
Geografi Dragvoll Bachelor

Torun Hegre

Arkiv- og samlingsforvaltning Kalvskinnet Bachelor

Lill Annie Schumann | Marit Elin Magnarsdatter 

Yrkesfaglærerutdanning 

Kalvskinnet /

Øya helsehus / 

Bachelor

Sissel Kjøl

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn Kalvskinnet

Master,

profesjonsutdanning

Marthe R Hammervold | Marit Elin Magnarsdatter | Lill Annie Schumann | Tatiana Gavrilova

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn Kalvskinnet

Master,

profesjonsutdanning

Marthe R Hammervold | Marit Elin Magnarsdatter | Lill Annie Schumann | Tatiana Gavrilova

Pedagogikk Dragvoll Bachelor

Hilde Saxi Gildberg

Rådgivning og voksnes læring Dragvoll Bachelor

Berit Rau

Psykologi Dragvoll Bachelor

Irene Buseth Raaum

Sosialantropologi Dragvoll Bachelor

Maria Tårland

Barnevern Tunga Bachelor

Jan Inge Thomassen

Sosialt arbeid Tunga Bachelor Rolf Thore Wold
Sosiologi Dragvoll Bachelor 

Mona Fjellvær

Statsvitenskap Dragvoll Bachelor

Kari Gustafsson

Samfunns- og idrettsvitenskap Dragvoll Bachelor

Torbjørn Andre Moe

Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8-13

Kalvskinnet /

Dragvoll

Lektor,

profesjonsutdanning

Einar Gimse-Syrstad | Mari Ertzaas Sørlie

Lektorutdanning i samfunnsfag for trinn 8-13

Kalvskinnet /

Dragvoll

Lektor,

profesjonsutdanning

Einar Gimse-Syrstad | Mari Ertzaas Sørlie

Lektorutdanning i geografi for trinn 8-13

Kalvskinnet /

Dragvoll

Lektor,

profesjonsutdanning

Per Ivar Chutko | Mari Ertzaas Sørlie

Profesjonsstudiet i psykologi Dragvoll Cand.psychol., profesjonsutdanning

Unni Christin Skrede Koen

 

 

2-årige masterprogram og erfaringsbaserte masterprogram
Studieprogram Campus Gradsnivå Studieveileder
Arkiv og dokumentasjonsforvaltning Kalvskinnet Master Lill Annie Shumann | Marit Elin Magnarsdatter | Marthe Ramstad Hammervold
Entreprenørskap, innovasjon og samfunn Dragvoll Master

Per Ivar Chutko

Geografi Dragvoll Master

Torun Hegre

Globalisation and sustainable development Dragvoll Master (Msc)

Per Ivar Chutko

Fagdidaktikk Kalvskinnet Master Ingvild Håkestad | Mari Linna Mosebekk Aglen
Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon Kalvskinnet Master

Ingvild HåkestadMari Linna Mosebekk Aglen

Matematikkdidaktikk 1.-7. trinn Kalvskinnet Master

Ingvild Håkestad | Mari Linna Mosebekk Aglen

Matematikkdidaktikk 5.-10. trinn Kalvskinnet Master

Ingvild Håkestad | Mari Linna Mosebekk Aglen

Norskdidaktikk 1.-7. trinn Kalvskinnet Master

Ingvild Håkestad | Mari Linna Mosebekk Aglen

Norskdidaktikk 5.-10. trinn Kalvskinnet Master

Ingvild Håkestad | Mari Linna Mosebekk Aglen

Pedagogikk - studieretning i spesialpedagogikk  Dragvoll Master

Siri Schive Hjelde

Pedagogikk - studieretning i utdanning og oppvekst Dragvoll Master

Hilde Saxi Gildberg

Rådgivningsvitenskap Dragvoll Master

Kari Vikhammermo

Læring i arbeidsliv og samfunn Dragvoll Master

Berit Rau

Childhood studies Dragvoll Master (MPhil)

Kari Vikhammermo

Psykologi - studieretning i arbeids- og organisasjonspsykologi Dragvoll Master

Bente Christensen

Psykologi - studieretning i læring - hjerne, atferd og omgivelser Dragvoll Master

Bente Christensen

Sosialantropologi Dragvoll Master

Maria Tårland

Barnevern Tunga Master 

Elisabeth Ramfjord

Funksjonshemming og samfunn Tunga Master

Elisabeth Ramfjord

Sosialt arbeid Tunga Master

Elisabeth Ramfjord

Idrettsvitenskap Dragvoll Master

Torbjørn Andre Moe

Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi Dragvoll Master

Torbjørn Andre Moe

Sosiologi Dragvoll Master

Mona Fjellvær

Statsvitenskap Dragvoll Master

Kari Gustafsson

Organisasjon og ledelse Deltid, nettbasert med samlinger Erfaringsbasert master / EVU

Merete Molberg | Berit Rau

Skoleledelse Deltid, nettbasert med samlinger Erfaringsbasert master / EVU

Bente Sellereite (faglig kontakt) | Annveig Skurseth (admin. kontakt)

Pedagogisk-psykologisk rådgivning Deltid, nettbasert med samlinger Erfaringsbasert master / EVU

Anne Sofie Samuelsen (faglig kontakt) | Hege Fauskanger Lie (admin. kontakt)

Praktisk spesialpedagogikk - spesialisering i syns-, audio- eller spesialpedagogikk Deltid, nettbasert med samlinger Erfaringsbasert master / EVU

Siri Schive Hjelde

 

Årstudier og påbygningsstudier
Studieprogram Campus Gradsnivå Studieveileder
Geografi Dragvoll Årsstudium Torun Hegre
Ettårig praktisk-pedagogisk utdanning Kalvskinnet Påbyggingsstudium - årsstudium

Birgitte Lauvstad |Sissel Kjøl

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning - yrkesfag
 

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning - allmenn fag

Kalvskinnet Påbyggingsstudium – årsstudium, deltid

Birgitte Lauvstad | Sissel Kjøl

Pedagogikk Dragvoll Årsstudium

Hilde Saxi Gildberg

Psykologi Dragvoll Årsstudium

Irene Buseth Raaum

Sosialantropologi Dragvoll Årsstudium

Maria Tårland

Sosiologi Dragvoll Årsstudium

Mona Fjellvær

Statsvitenskap Dragvoll Årsstudium

Kari Gustafsson

 

0 Vedlegg
14180 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)