Studieveiledere - fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Temaside om veiledning | Sider merket studieveiledning

Studieveiledning ved SU

Våre studieveiledere hjelper deg med studietekniske spørsmål. Dette kan være søknader, fritak fra fag, spørsmål om studieplan og opptakskrav. 

Finn din studieveileder i oversikten nedenfor.

 

3-årige bachelorprogram,  5-årige masterprogram og profesjonsstudiet i psykologi
Studieprogram Campus Gradsnivå Studieveileder 
Geografi Dragvoll Bachelor

Anette Knutsen | Linn Silje Thun

Arkiv- og samlingsforvaltning Kalvskinnet Bachelor

Marit Elin Magnarsdatter | Lill Annie Schumann

Yrkesfaglærerutdanning 

Kalvskinnet /

Øya helsehus

Bachelor

Jarle Landro

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn Rotvoll

Master,

profesjonsutdanning

Marthe R Hammervold | Marit Elin Magnarsdatter

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn Rotvoll

Master,

profesjonsutdanning

Marthe R Hammervold | Marit Elin Magnarsdatter

Pedagogikk Dragvoll Bachelor

Hilde Saxi Gildberg

Rådgivning og voksnes læring Dragvoll Bachelor

Berit Rau

Psykologi Dragvoll Bachelor

Irene Buseth Raaum

Afrikastudier Dragvoll Bachelor

Linn Silje Thun

Sosialantropologi Dragvoll Bachelor

Linn Silje Thun

Barnevern Tunga Bachelor

Jan Inge Thomassen

Sosialt arbeid Tunga Bachelor

Rolf Thore Wold

Sosiologi Dragvoll Bachelor 

Mona Fjellvær

Statsvitenskap Dragvoll Bachelor

Kari Gustafsson

Samfunns- og idrettsvitenskap Dragvoll Bachelor

Einar Gimse-Syrstad

Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8-13

Moholt /

Dragvoll

Lektor,

profesjonsutdanning

Einar Gimse-Syrstad | Marit Torsethaugen Moseng

Lektorutdanning i samfunnsfag for trinn 8-13

Moholt /

Dragvoll

Lektor,

profesjonsutdanning

Einar Gimse-Syrstad | Marit Torsethaugen Moseng

Lektorutdanning i geografi for trinn 8-13

Moholt /

Dragvoll

Lektor,

profesjonsutdanning

Anette Knutsen | Marit Torsethaugen Moseng

Profesjonsstudiet i psykologi Dragvoll Cand.psychol., profesjonsutdanning

Unni Christin Skrede Koen

 

 

2-årige masterprogram og erfaringsbaserte masterprogram
Studieprogram Campus Gradsnivå Studieveileder
Entreprenørskap, innovasjon og samfunn Dragvoll Master

Anette Knutsen | Linn Silje Thun

Geografi Dragvoll Master

Anette Knutsen | Linn Silje Thun

Development Studies - Specialising in Geography Dragvoll Master (MPhil)

Anette Knutsen

Globalization: Transnationalism and Culture Dragvoll Master (Msc)

Anette Knutsen

Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon Moholt Master

Ramunas Kazakauskas | Camilla Røtne

Matematikkdidaktikk 1.-7. trinn Rotvoll Master

Marthe R Hammervold | Marit Elin Magnardsatter

Matematikkdidaktikk 5.-10. trinn Rotvoll Master

Marthe R  Hammervold | Marit Elin Magnarsdatter

Norskdidaktikk 1.-7. trinn Rotvoll Master

Marthe R  Hammervold | Marit Elin Magnarsdatter

Norskdidaktikk 5.-10. trinn Rotvoll  

Marthe R  Hammervold | Marit Elin Magnarsdatter

Pedagogikk - studieretning i spesialpedagogikk  Dragvoll Master

Siri Schive Hjelde

Pedagogikk - studieretning i utdanning og oppvekst Dragvoll Master

Tove Bogen Lian | Hilde Saxi Gildberg

Rådgivningsvitenskap Dragvoll Master

Berit Rau

Voksnes læring Dragvoll Master

Berit Rau

Childhood studies   Master (MPhil)

Merete Knudtzon Strømsland | Hilde Saxi Gildberg

Psykologi - studieretning i arbeids- og organisasjonspsykologi Dragvoll Master

Bente Christensen

Psykologi - studieretning i læring - hjerne, atferd og omgivelser Dragvoll Master

Bente Christensen

Sosialantropologi Dragvoll Master

Linn Silje Thun

Barnevern Tunga Master 

Toril Rausandaksel Ottesen

Funksjonshemming og samfunn Tunga Master

Toril Rausandaksel Ottesen

Sosialt arbeid Tunga Master

Toril Rausandaksel Ottesen

Idrettsvitenskap Dragvoll Master

Einar Gimse-Syrstad

Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi Dragvoll Master

Mona Fjellvær | Silje Løften

Sosiologi Dragvoll Master

Mona Fjellvær

Statsvitenskap Dragvoll Master

Kari Gustafsson

Organisasjon og ledelse Deltid, nettbasert med samlinger Erfaringsbasert master / EVU

Merete Molberg | Berit Rau

Skoleledelse Deltid, nettbasert med samlinger Erfaringsbasert master / EVU

Bente Sellereite (faglig kontakt) | Annveig Skurseth (admin. kontakt)

Pedagogisk-psykologisk rådgivning Deltid, nettbasert med samlinger Erfaringsbasert master / EVU

Arne Tveit (faglig kontakt) | Tove Bogen Lian (admin. kontakt)

Praktisk spesialpedagogikk - spesialisering i syns-, audio- eller spesialpedagogikk Deltid, nettbasert med samlinger Erfaringsbasert master / EVU

Siri Schive Hjelde

 

Årstudier og påbygningsstudier
Studieprogram Campus Gradsnivå Studieveileder
Geografi Dragvoll Årsstudium

Anette Knutsen | Linn Silje Thun

Ettårig praktisk-pedagogisk utdanning Moholt Påbyggingsstudium - årsstudium

Thomas Ferstad | Birgitte Lauvstad

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning - yrkesfag
 

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning - allmenn fag

Moholt Påbyggingsstudium – årsstudium, deltid

Sissel Kjøl Berg | Thomas Ferstad

Veiledningspedagogikk for praksislærere og mentorer Nettbasert med samlinger Påbygning / EVU

Margret Hovland (faglig kontakt) | Lill Annie Schumann (admin. kontakt)

Pedagogikk Dragvoll Årsstudium

Hilde Saxi Gildberg

Psykologi Dragvoll Årsstudium

Irene Buseth Raaum

Afrikastudium Dragvoll Årsstudium

Linn Silje Thun

Sosialantropologi Dragvoll Årsstudium

Linn Silje Thun

Sosiologi Dragvoll Årsstudium

Mona Fjellvær

Statsvitenskap Dragvoll Årsstudium

Kari Gustafsson

 

0 Vedlegg
2693 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)