Utvalg og råd ved IE

Studieutvalget ved IE

Sekretærer: Seniorrådgiver Terje Brekke, fak.adm. og seksjonsleder for utdanning Vegard Rønning, fak.adm.

Møter høst 2020

 • onsdag 16. september (09:00-11:00)
 • onsdag 14. oktober (09:00-11:00)
 • fredag 6. november (09:00-11:00)
 • torsdag 26. november (12:00-13:30)
 • torsdag 17. desember (13:00-15:00)

Møtereferater

Møtereferater fra og med høst 2018 finnes her.

Se tidligere møtereferater her.

Sammensetning

Medlemmer Rolle Funksjonsperiode
Førsteamanuensis Roger Midtstraum Prodekan for masterutdanning
ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
01.08.17 - 01.08.21
Førsteamanuensis Knut Arne Strand Studieprogramleder for datateknologi og informatikk 01.10.17 - 01.08.21
Senioringeniør Halsten Aastebøl Studieprogramleder for energi og miljø 01.10.17 - 01.08.21
Professor Lars Imsland Studieprogramleder for kybernetikk og robotikk 01.08.18 - 01.08.21
Professor Øyvind Solberg Studieprogramleder for realfagsstudier i matematiske fag 01.10.17 - 01.08.21
Professor Trond Ytterdal Studieprogramleder for elektronisk systemdesign og innovasjon 01.09.20 - 01.08.21
Førsteamanuensis Frank A. Krämer Studieprogramleder for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi 01.01.20 - 01.08.21
Professor Marius Irgens Studieprogramleder for lektorutdanning i realfag 01.01.20 - 01.08.21
Førstelektor Bjørn Klefstad Studieprogramleder for bachelor, ingeniør - data 01.10.17 - 01.08.21
Førsteamanuensis Eilif Hugo Hansen Studieprogramleder for bachelor, ingeniør - elektro 15.11.17 - 01.08.21
Førsteamanuensis Geir Ove Rosvold Studieprogramleder for informatikk (bachelor) 01.10.17 - 01.08.21
Universitetslektor Egil Grøndal Krystad Studieprogramleder for forkurs 01.10.19 - 01.08.21
Student Sebastian Vildalen Ekpete Fakultetstillitsvalgt 01.08.20 - 01.08.21
Student Simen Killi Fakultetstillitsvalgt 01.08.20 - 01.08.21
Observatører Rolle  
Professor Jo Eidsvik Leder av Studieprogramrådet for Fysikk og matematikk  
Førsteamanuensis Fride Vullum-Bruer Leder av Studieprogramrådet for Nanoteknologi  
 

Funksjonsperioden

Studieprogramlederne følger funksjonsperioden som leder for Studieprogramrådet. Studentrepresentantene oppnevnes for ett år.

Mandat

Studieutvalget er et rådgivende organ for dekanus. Utvalget skal uttale seg i prinsipielle saker som gjelder all utdanning IE-fakultetet er involvert i, med unntak av doktorgradsutdanning.

Utvalgets hovedoppgaver

Utvalgets hovedoppgaver er:

 • forberede og koordinere arbeidet med de årlige studieplanrevisjoner, og i den sammenheng vurdere aktuelle endringer i utdanningstilbudene ved IE
 • bidra til utvikling av hensiktsmessig tilbud av IE-emner til andre studieprogrammer ved NTNU
 • bidra til utvikling av hensiktsmessig tverrfaglighet både innenfor IEs studietilbud og i andre studieprogrammer ved NTNU
 • vurdere mulige samordninger av emnetilbud ved de enkelte programmer
 • arbeide med kvalitetssikring og evaluering av IEs samlede studietilbud i henhold til vedtatte retningslinjer, inkludert rapportering
 • delta i utformingen av informasjonsmateriell om studiene ved fakultetet
 • uttale seg i prinsipielle spørsmål knyttet til innpassings- og fritakssaker
 • uttale seg i saker utvalget får seg forelagt

Utvalget kan på eget initiativ ta opp saker som gjelder studiene og utdanningen ved IE. Utvalget ledes av prodekan for utdanning. Fakultetsadministrasjonen er sekretariat for utvalget.

47 Vedlegg
23565 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)