Studieteknikk

Å bli kjent med hvordan man selv jobber best, er en del av det å være student. Hva skal til, hvor mye eller lite skal jeg jobbe med studiene, og hva trenger jeg ved siden av studiene for å ha det bra? Her finner noen gode studietips som en start.

English version - Study techniques

Temaside om veiledning | Sider merket med veiledning

Innholdsfortegnelse

 1. Bli kjent med når og hvor du jobber best
 2. Skaff deg oversikt over pensum
 3. Planlegg tiden din
 4. Få utbytte av forelesninger
 5. Repeter
 6. Vanskelig å starte?
 7. Prioriter nok søvn og faste måltider
 8. Kurs i studieteknikk
 9. Kontakt

Bli kjent med når og hvor du jobber best

Å finne de studieteknikkene som fungerer best for deg, kan kreve litt prøving og feiling. Vær bevisst på hvordan du er mest effektiv. Jobber du best alene eller sammen med andre, i stillhet eller med aktivitet rundt deg, på morgenen eller kvelden? Vær obs på forstyrrelser som tv, mobil og sosiale medier.

Skaff deg oversikt over pensum

Les læringsutbytte for studiet ditt og bla i pensumbøkene. Du kan også finne lettere litteratur om faget for å oppnå forståelse. Relater pensum til egne interesser for å få økt motivasjon.

 

Planlegg tiden din

Planlegg for å få en oversikt og struktur til tiden du har til studiene og fritid. God balanse gir best resultat.

 

 • Semesterplan: Her kan du legge inn når du har eksamen, frist for store innleveringer og når du skal du reise bort
 • Ukeplan: Her legger du inn innleveringer, tid for gjennomgang av pensum og repetisjon. Vær konkret og realistisk, og husk også å legge inn pauser og fritidsaktiviteter. Lag ny plan hver uke og vurder om arbeidsmengden forrige uke var for liten eller stor.

Få utbytte av forelesninger

Forbered deg 10 minutter til en forelesning for å lettere kunne følge med og få større utbytte. Les kapittelets overskrifter og sammendrag, eller forelesningsnotatene. Noter ned stikkord, og prøv å delta aktivt ved å spørre i forelesningstimene.

Repeter

All læring krever repetisjon. Lag tankekart, egne notater og sammendrag og diskuter gjerne med andre for større forståelse og andre perspektiv. Legg inn tid for repetisjon i ukeplanene.

Vanskelig å starte?

Bestem deg for å jobbe i 10 min, da er du i gang! Kan du øke lengden neste gang? Du kan også avtale å treffe andre studenter på campus for å jobbe sammen eller bare for å komme i gang.

Prioriter nok søvn og fysisk aktivitet

God søvn og fysisk aktivitet gir ekstra energi til studiene. Det er også gunstig ved stress.

Les mer om studiemestring

Kurs i studieteknikk

NTNU Karriere arrangerer kurs i studieteknikk.

NTNU Tilrettelegging arrangerer mestringskurs med bl.a. studieteknikk for studenter med dysleksi eller studenter med ADHD

Se også kurs i studieteknikk utviklet ved tidligere Høgskolen i Gjøvik.

Kontakt

Ved behov for mer informasjon eller veiledning, kontakt NTNU Karriere.

5 Vedlegg
42054 Visninger
Gjennomsnitt (4 Stemmer)