Studieteknikk

Å bli kjent med hvordan man selv jobber best, er en del av det å være student. Hva skal til, hvor mye eller lite skal jeg jobbe med studiene, og hva trenger jeg ved siden av studiene for å ha det bra? Her finner noen gode studietips som en start.

English version - Study techniques.

Temaside om veiledning | Sider merket med veiledning

Bli kjent med når og hvor du jobber best #

Å finne de studieteknikkene som fungerer best for deg, kan kreve litt prøving og feiling. Vær bevisst på hvordan du er mest effektiv. Jobber du best alene eller sammen med andre, i stillhet eller med aktivitet rundt deg, på morgenen eller kvelden? Vær obs på forstyrrelser som tv, mobil og sosiale medier.

Skaff deg oversikt over pensum #

Les læringsmål for studieprogrammet ditt og bla i pensumbøkene. Du kan også finne lettere litteratur om faget for å oppnå forståelse. Relater pensum til egne interesser for økt motivasjon.

Planlegg tiden din #

Dette for å få en oversikt og struktur til tiden du har til studiene og fritid. God balanse gir best resultat.

  • Semesterplan: Her kan du legge inn når du har eksamen, frist for store innleveringer og når du skal du reise bort
  • Ukeplan: Her legger du inn innleveringer, tid for gjennomgang av pensum og repetisjon. Vær konkret og realistisk, og husk også å legge inn pauser og fritidsaktiviteter. Lag ny plan hver uke og vurder om arbeidsmengden forrige uke var for liten eller stor.

Få utbytte av forelesninger #

Forbered deg 10 minutter til en forelesning for å lettere kunne følge med og få større utbytte. Da kan du lese kapittelets overskrifter og sammendrag, eller forelesningsnotatene. Noter ned stikkord, og prøv å delta aktivt ved å spørre i forelesningstimene.

Repeter #

All læring krever repetisjon. Lag tankekart, egne notater og sammendrag og diskuter gjerne med andre for større forståelse og andre perspektiv. Legg inn tid for repetisjon i ukeplanene.

Vanskelig å starte? #

Bestem deg for å jobbe i 10 min, da er du i gang! Kan du øke lengden neste gang? Du kan også avtale å treffe andre studenter på campus for å jobbe sammen eller bare for å komme i gang.

Prioriter nok søvn og faste måltider. #

God søvn og fysisk trening gir ekstra energi til studiene. Det er også gunstig ved stress.

Les mer om studiemestring

Kurs i studieteknikk #

Ønsker du å lære mer om studieteknikker, arrangerer NTNU Karriere også kurs i studieteknikk.

Tilretteleggingstjenesten arrangerer kurs i studieteknikk for deg med lese- og skrivevansker.

Dersom du ikke har anledning til å delta fysisk, kan du ta kurs i studieteknikk elektronisk.

Se også kurs i studieteknikk utviklet ved tidligere Høgskolen i Gjøvik.

Kontakt #

Ved behov for mer informasjon eller veiledning, kontakt NTNU Karriere.

Tilretteleggingstjenesten for studenter med funksjonsnedsettelser kan også gi råd og veiledning i forhold til studieteknikk.

5 Vedlegg
32640 Visninger
Gjennomsnitt (4 Stemmer)