Bygg- og miljøteknikk i Trondheim - studieinformasjon

(Videresendt fra Studieinformasjon - Institutt for bygg- og miljøteknikk)
Målgruppe: Studenter Tema: Studier

Denne siden er under arbeid 
Savner du noe her, gi gjerne innspill! 

Prosjektoppgave og hovedprofilvalg

Registrering av prosjektoppgaven 

Skjema for masteroppgaven

Institutt for bygg- og miljøteknikk krever ingen fast mal eller tittelside utover det som blir automatisk generert i DAIM. Råd om formatering som ligger på NTNUs felles informasjonsside om masteroppgaver er en god rettledning til formatering av masteroppgaver. Merk imidlertid at avsnittene om omslag og tittelside kun er relevant for fakulteter som ikke benytter DAIM. Du som er student ved IV-fakultetet trenger ikke å tenke på omslag og tittelside.

Alle skal registrere sin oppgave i DAIM, og levere signert masteravtale til instituttet.

Dersom du skriver oppgave i samarbeid med bedrift/ekstern partner skal også NTNUs standardavtale fylles ut.

Dersom ekstern partner krever konfidensialitet skal i tillegg avtale om konfidensialitet fylles ut.

Inngå ikke andre avtaler enn NTNUs standardavtaler uten å ha fått klarsignal fra fakultet/institutt.

Her finner du informasjon om masteroppgaven for sivilingeniører

Standardavtale master med bedrifter

Standard agreement master thesis with industry

Råd og retningslinjer ved rapportskriving

2 Vedlegg
6375 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)