Spørreundersøkelser

Her finner du informasjon om verktøy som kan brukes til datainnsamling og spørreundersøkelser i undervisning og forskning.

Nettskjema er anbefalt verktøy til spørreundersøkelser/datainnsamling. Nettskjema erstatter SelectSurvey, som er under utfasing.

Skjemaverktøy til annet bruk - Machform

Spørreundersøkelser i Nettskjema #

Se veiledningsside for mer informasjon om å bruke Nettskjema til spørreundersøkelser/datainnsamling. 

Om utfasing av SelectSurvey #

SU/NTNU-IT hadde tidligere et system for spørreundersøkelser på nett kalt "SelectSurvey". Systemet var benyttet av studenter og ansatte ved SU-fakultetet. Andre ved NTNU kunne også slippe til etter nærmere avtale. I 2019 inngikk NTNU avtale om Nettskjema. Fra og med 2020 blir ingen nye brukere opprettet i SelectSurvey, og eksisterende brukere bør fase datainnsamling/spørreskjema over til Nettskjema så snart dette er forsvarlig og mulig. For mer informasjon om vurderinger i forbindelse med datainnsamling og lagring av forskningsdata, se Research Data@NTNU.


Se også #

Research Data@NTNU

Temaside om IT-hjelp

0 Vedlegg
21854 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)