Smittevern

Smittevern - forelesers ansvar

English version: Infection control - lecturers responsibilities

Hovedside om smittevern | Smittevern for studenter

Foreleser minner alle om at de skal holde minimum 1 meter avstand til andre til enhver tid, også når de forlater klasserom eller auditorium.

Ferdsel inn og ut av undervisningsrom #

Rommene må fylles og tømmes på en forsvarlig måte i tråd med 1-metersregelen. For noen rom vil det være skiltet med inngang og utgang eller merket med piler.

  • Foreleser ber studentene som sitter nærmest utgangen om å gå ut først.
  • Foreleser påser at studentene bruker riktig dør når de forlater lokalet.
  • Foreleser kan oppfordre studentene til å trekke utendørs i pauser. Særlig gjelder dette i auditorier på Stripa og ved andre fellesareal der det lett kan oppstå trengsel.

Registrering av oppmøte ved undervisningsaktiviteter  #

NTNU ønsker å bistå vertskommunene i det viktige arbeidet med smittesporing, ved gitt tilfelle av Covid-19 på campus. Vi har derfor utviklet NTNU check-in, en digital løsning hvor studenter på en sikker og effektiv måte kan registrere hvilke undervisningsrom og en del andre areal de har oppholdt seg i. Registreringen er frivillig og basert på samtykke. Løsningen kan også benyttes av ansatte og eksterne.

Når man har logget seg inn i løsningen, brukes mobilen til å skanne QR-koden som er spesifikk for det rommet man er i. QR-koden vil henge ved inngangen til og inne i alle undervisningsrom ved NTNU. Dersom QR-kode mangler, kan rommet søkes opp i løsningen under «manuell registrering». Løsningen kan også benyttes på PC. 

Forelesere oppfordres til å innlede undervisningen med QR-koden på storskjerm.

Rengjøring #

Alle auditorier og rom med flatt gulv utstyres med rengjøringsutstyr. Ved foreleserplass er det satt frem engangskluter for rengjøring av touchpanel, skjerm, tastatur, mikrofoner ol.

  • Foreleser rengjør egen arbeidsplass før og etter forelesningen.
  • Foreleser gjør studentene oppmerksomme på at de kan ta med seg en våtserviett på vei inn i undervisningsrommet og tørke av bordet FØR de setter seg.
  • Foreleser kan varsle campusservice i e-vaktmester hvis rengjøringsutstyr mangler eller det trengs forbedringer.
  • Foreleser bidrar til hurtig tømming av rommet, slik at renholdere kommer til.

Store auditorier #

Campusservice rengjør bord og pulter mellom forelesninger i store auditorier klokka 10.00–10.15, 12.00–12.15, 14.00–14.15 og 16.00–16.15.

Gjelder for: D15, D10, D1, T2, JC1, JD2, A001, KJL5, KJL1, H3, S7, S5, S6, S8, VE1, S3, S2, EL5, F1, R8, R5, R2, R7, R1, KBA, LA21, VG1, ØHA1, A2, A1, KA12. 

Gjøvik: 1/3 Eureka, 2/3 Eureka og S206

Mindre auditorier og undervisningsrom med flatt gulv #

Hvis studentene er usikre på om plassen de skal bruke er ren, kan de rengjøre den med engangsklutene som er lagt ut.

Gjelder for: undervisningsrom med flatt gulv og D3, D2, D4, D5, D6, A011, T1, Suhmaud, A120, AA101, A123, B2, F3, F4, EL4, B1, EL1, F2, H1, EL2, F6, S4, S1, G1, EL6, EL3, KJL2, R9, VG2, A31, A34, ØHA11, NA, MTA, P1, A32, A3, KA11.

1 Vedlegg
9261 Visninger
Gjennomsnitt (5 Stemmer)