Smittevern

Smittevern og smittereduserende tiltak #

English version: Infection control and steps to reduce transmission 

Se også: Smittevern for studenter | Smittevern - forelesers ansvar

Her finner du informasjon, råd og korte videoer fra flere offentlige og sentrale kilder i Norge. Dette er et supplement til NTNUs retningslinjer for håndtering av koronapandemien.

Smitteveier – direkte og indirekte smittevei #

Koronaviruset (og dermed sykdommen covid-19) smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte som kan overføres via to mulige smitteveier: 

 • Direkte smittevei skjer gjennom lufta og ved direkte kontakt.
  • Smitte gjennom lufta er mulig når en syk person nyser eller hoster, og viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnene i øyne, nese eller munn til en annen person som står nært.   
  • Kontaktsmitte oppstår når virus overføres fra hender til den smittede og videre til en annen person, som gjennom egne hender bringer viruset i kontakt med sine slimhinner i øyne, nese eller munn.
 • Indirekte smittevei skjer når virussmitten går via gjenstander og overflater.
  • Koronaviruset kan overleve på overflater fra få timer til flere dager, avhengig av blant annet type overflate, temperatur og luftfuktighet.

Med kunnskap om hvordan smitte kan overføres, kan vi hindre spredning ved å bryte smitteveien med god hygiene og avstand.

Enkle og effektive smitteforebyggende tiltak #

 • Har du symptomer fra luftveiene, mistanke om koronasmitte eller er i karantene skal du holde deg hjemme og bestille time for koronatest
 • Hyppig såpevask eller desinfeksjon av hendene 
 • Hyppig vask av gjenstander og overflater som berøres av mange 
 • Unngå å ta i ansiktet med hendene 
 • Unngå å hoste og nyse på andre
 • Host og nys i tørkepapir. Dersom du ikke har tørkepapir tilgjengelig, bruk albuekroken
 • Ikke håndhils
 • Unngå kyssing og klemming
 • Hold minimum 2 meter avstand til andre personer
 • Begrens antall personer du har sosial kontakt med

Hygienetiltak skal utføres hyppig av alle, uavhengig av kunnskap om egen og andres smittestatus. 

Informasjon om smitteoverføring og håndhygiene  #

Håndvask er det viktigste middelet for å bryte smitteoverføring. Korte negler er lettere å holde rene enn lange. For at det skal være effektivt må det gjøres på riktig måte: Håndvask utføres med lunkent vann og flytende såpe. Skitt, bakterier og virus løsner fra huden under vask og skylles bort med vannet. Studenter og ansatte skal vaske hender og håndledd grundig, i minst 20 sekunder. Hendene tørkes deretter med engangs papirhåndklær. Vannkranen stenges etter endt håndtørk, bruk tørkepapiret til å lukke kranen med. 

Denne videoen fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser trinnene i korrekt utført håndvask

Både studenter og ansatte skal vaske hender 

 • Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem 
 • Når man kommer til campus 
 • Ved bytte av arbeidsrom eller arbeidsutstyr 
 • Etter hosting/ nysing og tørking av ansikt/ nesepussing 
 • Etter toalettbesøk 
 • Før hansker tas på og etter at hansker er tatt av 
 • Før og etter måltider 
 • Etter å ha vært ute 
 • Ved synlig skitne hender 

Dersom virus og bakterier var synlige  #

Denne videoen fra FHI viser hvordan smittestoff spres via hendene våre, og den synliggjør godt hvorfor håndvask er viktig. 

Bruk av hansker  #

Bruk av hansker reduserer ikke behovet for håndhygiene, fordi smitteoverføring via hender med hansker skjer på samme måte som for hender uten hansker. FHI anbefaler ikke rutinemessig bruk av engangshansker. Denne filmsnutten viser hvorfor feil bruk av hansker utgjør en smitterisiko. Filmen er laget for helsetjenesten, men den har overføringsverdi med tanke på smitte av virus via hender. 

Hvis engangshansker skal benyttes er det viktig å vite hvordan man skal ta dem på og av. FHI har laget en film som viser riktig fremgangsmåte.

Hånddesinfeksjon  #

Koronaviruset er følsomt for alkohol, og hånddesinfisering kan gjøres dersom du ikke har tilgang på såpe og vann. Merk at effekten avhenger av at du bruker nok sprit til at håndledd og alle flater i hendene blir våte. La hendene lufttørke etterpå. Dersom hendene er synlig skitne vil ikke desinfeksjonen virke. 

Her kan du se en liten film om riktig hånddesinfeksjon

Hånddesinfeksjon kort oppsummert  #

 • Alkoholbasert desinfeksjon (håndsprit) er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig
 • Hånddesinfeksjon bør plasseres på steder der det ikke er mulig å vaske hender
 • Alkoholbasert desinfeksjon er lite effektivt på våte og/eller synlig skitne hender. Da bør håndvask utføres
 • Bruk nok håndsprit, fordel den over alle flater i hendene og håndledd og la det lufttørke 

Har du lyst til å fordype deg i kjemien og nanoteknologien bak såpe og sprit som middel mot virus kan du lese denne artikkelen fra Aftenposten: Vanlig håndsåpe fungerer bedre mot koronavirus enn Antibac.

Kurs i smittevern #

Alle ansatte og studenter må gjennomføre smittevernkurs før de møter på campus.

Kurset handler blant annet om håndvask, renhold, å holde avstand og hva du bør gjøre hvis du blir syk.

Hjelp #

Gjennomføre risikovurdering 

Kilder til mer informasjon #

Fakta og råd fra myndighetene:

Sikresiden.no - smittevern

Korona i arbeidslivet (nyttig informasjon for å håndtere korona i arbeidslivet) - Universitetssykehuset Nord-Norge

Kontakt #

E-post: hms@ntnu.no

HMS-seksjonen

Bedriftshelsetjenesten 

Godkjenning #

Type dokumentInformasjon
Forvaltes avHMS-seksjonen
Godkjent avHMS-sjef
KlassifiseringÅpen
Sist oppdatert06.07.2021
Neste gjennomgangSeptember 2021
Unntatt offentlighetNei
Referanse
Referanse interne dokumenterHendelseshåndtering knyttet til Covid 19 i Sentral beredskapsledelse

 

0 Vedlegg
21048 Visninger