Slik dekkes mobil- og bredbåndstjenester

Her finner du informasjon om du har krav på om, og hvordan du eventuelt søker om, NTNU kan dekke mobiltelefon og bredbånd for deg. 

In English - Mobile phone and internet coverage

Temaside om telefon | Sider merket med telefon | Bestille mobiltelefon

NTNUs telefonordning #

Ved NTNU dekkes i tillegg til tjenestesamtaler også nøktern privat bruk av telefon. Det er anvisende myndighet på enheten som i hvert enkelt tilfelle avgjør hva som er nøktern bruk, og om den enkelte ansatte skal trekkes i lønn for private samtaler. For privat abonnement vurderes dekning etter fastsatt beløp eller legitimerte tjenestesamtaler. Innholdstjenester omfattes ikke av ordningen.

Kriterier for dekket mobil #

Sjekk først med din leder om du kan få dekket mobil. Hensikten med at NTNU skal dekke slike verktøy som mobiltelefon er at du skal ha bruk for dem for å få utført jobben din på en god måte. Dette er ikke ment som ekstra lønn eller sosialt gode.

Arbeidsgiver kan dekke kjøp av mobiltelefon når det er gått tre år siden sist du fikk en mobiltelefon fra arbeidsgiver, og du har behov for en ny telefon. Det er din leder som avgjør dette.

NTNU dekker kjøp av ny mobil. Hvis den ansatte eier abonnementet og NTNU dekker kjøp av ny mobil, er dette skattepliktig fordel.

Tilleggsutstyr som håndfri og biltilbehør dekkes normalt ikke.

Tale- og datakostnader dekkes opp til 500 kroner inkludert moms pr måned. Sørg for at du kun bruker den teleleverandøren som NTNU har avtale med.

Dersom du er innvilget både mobiltelefon og nettbrett, dekker NTNU inntil kr 500 for begge. For kostnader til abonnement, tale- og datatrafikk ut over 500 kroner pr måned, avgjør lederen din om de skal dekkes eller trekkes i lønn. Innholdstjenester omfattes ikke.

Dekket bredbånd #

Hvis du får dekket bredbånd, får du 400 kroner i måneden for selv å dekke abonnement og kostnader. Du kan fritt velge bredbåndsleverandør og kapasitet.

Søk om å få dekket mobil og bredbånd #

  1. Fyll ut: Skjema/avtale - dekning av mobil og bredbånd 
    (For MH-fakultetet - Elektronisk skjema/avtale - dekning av mobil og bredbånd)
  2. Lever skjemaet til din leder som signerer og sender det inn til lokal HR-avdelingen.

Startdato for bredbåndsdekningen skal stå i avtalen, samt at du må legge ved kopi av din private avtale med bredbåndsselskapet. Uten denne dokumentasjon, kan ikke HR og HMS-avdelingen gi deg bredbånddekning.

Skatt på mobil og bredbånd #


Sist oppdatert 30.09.2019

5 Vedlegg
35280 Visninger
Gjennomsnitt (5 Stemmer)