Sensurere i Inspera Assessment - for ansatte og sensorer

På denne siden finner du informasjon om og lenker til hvordan du som sensor gjennomfører sensur i Inspera Assessment.

English version - Grading in Inspera Assessment - for employees and graders

Temaside emneansvarlig | Sider merket med eksamen | Ofte stilte spørsmål

 Logg inn i Inspera

Får du ikke logget inn? Se denne veiledningen.

  

Sensurere digital eksamen #

Avsnittet omhandler sensurering i Inspera i tilfeller der kandidaten har avlagt eksamen og levert en besvarelse i Inspera Assessment.

Før sensurprosessen i Inspera kan starte, må hovedansvarlig (adminstrativ ressurs) ha registrert sensorkommisjon(er) i FS. Det er i kommisjonsoppsettet i FS man definerer hvor mange kommisjoner det skal være, hvilke sensorer som skal være i samme kommisjon, og hvordan "bunken" med besvarelser skal fordeles mellom kommisjonene (angis i antall eller som prosentandel). Hver sensor får kun tilgang til kandidater/besvarelser tildelt ens egen kommisjon/kommisjoner.

I Inspera må man deretter definere hvordan arbeidsflyten innad i en kommisjon skal være. Alle kommisjoner på en og samme prøve må operere med samme arbeidsflyt. Sensurprosessen i Inspera foregår i to eller fire steg, avhengig av hvilken arbeidsflyt man har valgt. Instillingene for arbeidsflyt settes av hovedansvarlig, så det er viktig å ha avklart dette før sensurprosessen skal starte. Det er særlig viktig å forstå distinksjonen mellom "Individuelle poeng og karakterer" og "Delte poeng og karakterer".

  • Individuelle poeng og karakterer: Hver besvarelse vurderes i sin helhet av hver sensor i kommisjonen. Poeng og karakterer er individuelle/private før de sammenstilles i felles vurdering.
  • Delte poeng og karakterer: Sensurprosessen starter direkte i felles vurdering. Hver besvarelse eller del-besvarelse vurderes kun av én sensor i kommisjonen. Poeng og karakterer er delt mellom sensorene. Anbefalt om sensorene innad i en kommisjon skal sensurere hver sine (del)oppgaver i en besvarelse (eks. Sensor1 sensurerer oppg. 1-3, Sensor2 sensurerer oppg. 4-6).

For å få en god opplevelse av sensurprosessen i Inspera, er det en forutsetning at stegene i prosessen følges av alle sensorene i kommisjonen: 

  1. Sensurere kandidaten/egen vurdering 
  2. Godkjenn egen vurdering
  3. Felles vurdering 
  4. Godkjenn felles vurdering

Ved valg av "delte poeng og karakterer", vil sensurprosessen starte direkte på trinn 3.

Det er også mulig å definere i prøveinnstillingene at kun én sensor i kommisjonen godkjenner felles vurdering (trinn 4) etter at sensorene har kommet til enighet (trinn 3). Innstillingen settes av hovedansvarlig.

Merk at kandidatene ikke umiddelbart får tilgang til karakterene sine idet felles vurdering er godkjent. Sensuren må overføres fra Inspera til FS av hovedansvarlig, og dernest overføres til protokoll i FS av Eksamenskontoret. Karakterene tilgjengeliggjøres da for kandidatene i Studentweb, ikke i Inspera.

Registrere sensur digitalt #

Avsnittet omhandler sensurering i Inspera i tilfeller der kandidaten har avlagt eksamen, men ikke har levert en besvarelse i Inspera på den vurderingsdelen det skal settes karakter på.

Tilfeller der det skal settes karakter på vurderingsdeler som ikke er avlagt i Inspera, omtales som sensurregistreringsprøver. Sensurregistreringsfunksjonen dekker sensur av f. eks. muntlig eksamen, praktisk eksamen, skriftlig eksamen som er gjennomført analogt, eller registrering av samlet karakter ved mappevurdering. Se egne brukerveiledninger for:

Sensurere gruppeeksamen #

Ved sensurering av gruppeeksamener følges de fire stegene i sensurprosessen som beskrevet over. Kandidater i samme gruppe får automatisk samme karakter når én kandidat i gruppa gis karakter. Det er altså ikke mulig å gi kandidatene innad i en gruppe individuelle karakterer hvis Inspera-prøven er satt opp som gruppeinnleveringsprøve.

Dersom kandidatene skal ha individuelle karakterer selv om de har levert et felles arbeid (eksempelvis ved individuell justerende muntlig på et skriftlig gruppearbeid), må dette skje i samråd med hovedansvarlig, som kan bistå med å sette opp en sensurregistreringsprøve for den individuelle sensuren. I slike tilfeller skal sensuren fra gruppearbeidet ikke tilbakeføres til FS.

Se Insperas egne hjelpe-sider for nærmere beskrivelse av sensurering av gruppeeksamen

Nyttige verktøy for en god sensurprosess #

Det er flere innstillinger og muligheter i Inspera Assessment som kan forbedre sensurprosessen.

0 Vedlegg
10460 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)