Satser for mat...

Satser for bevertning ved HF

Generelle retningslinjer:

  • Det skal ikke betales tips på statens regning ved bevertning i Norge
  • Alle beløp er på inntil satsen
  • Angående alkohol gjelder rektorpraksis: 3 enheter f.eks. aperitif + 2 enheter til mat. Alkohol ut over dette må dekkes av den enkelte
  • Dette er ei konkretisering av NTNUs satser for bevertning

Typer møter:

  Sats
Korte møter på Campus 1-3 timer (internt spisested - kantine) 187
Korte møter eksternt (restaurant) 280
Møter på Campus over 3 timer (internt spisested - kantine) 424
Møter eksternt (restaurant) over 3 timer 636
Hel dag med behov for 2 serveringer (internt spisested - kantine) 621
Hel dag med behov for 2 serveringer (restaurant) 931

 

Særskilte arrangementer (må søkes nærmeste leder eller den med budsjettmyndighet)*

  Sats
Opponentmiddag 750
Arbeidsmøter i forbindelse med eksterne prosjekter 750
Arbeidsmøter dagen før disputas 750
Middager i forbindelse med intervju til stillinger 750
Besøk fra andre norske universiteter 750
Sommeravslutning 750
Konferanse-/seminarmiddag 750
Julebord 1358
Konferanse eller seminar med festmiddag 1358
Offisielle besøk fra utenlandske universiteter 1358
Pensjonistmiddag 1358
Markeringer av priser og andre utnevnelser 1358

* Grunn til at det må søkes nærmeste leder er at begrunnelsen for utvidet sats må dokumenteres i bestillingen. Dette er et krav fra KD.

0 Vedlegg
2895 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)