Saksbehandling av sidegjøremål

Saksgang for søknad og melding om sidegjøremål.

Mottak av søknad og melding #

Ansatte skal søke om godkjenning av visse typer sidegjøremål. Ansatte skal også melde om sidegjøremål hvis de er i tvil. Dette gjøres i samme skjema.

Søknad eller melding arkiveres i den ansattes personalmappe. Dersom søknad godkjennes skal sidegjøremålet registreres i Paga under tilleggsopplysninger. Dersom leder er i tvil om sidgjøremålet skal godkjennes, vil HR-avdelingen kunne bistå i vurderingen.

Svar på søknad og melding #

Den ansatte skal få et skriftlig svar på sin søknad eller meldig så snart som mulig og innen rimelig tid. Svaret skal arkiveres i den ansattes personalmappe.

Saksbehandling ved klage #

En ansatt som har fått avslag på søknad om å kunne inneha et sidegjøremål kan klage avgjørelsen inn til NTNUs Sidegjøremålsnemnd. Klagen skal først sendes til den enhet som gav avslaget. Enheten skal foreta de undersøkelser som klager fremsetter som begrunnelse for klagen og skal med bakgrunn i dette foreta en fornyet stilling til saken. Enheten kan oppheve eller endre avslaget dersom den finner klagen berettiget. Dersom enheten ikke finner grunnlag for å endre beslutningen eller gi klager medhold, skal saken uten ugrunnet opphold oversendes til NTNUs Sidegjøremålsnemnd til endelig avgjørelse. Organisasjonsdirektørens stab er sekretariat for nemda.

NTNUs nemd for sidegjøremål #

Sidegjøremålsnemnden behandler klager over avslag på søknad om å kunne påta seg sidegjøremål. I klagebehandlingen skal det tas hensyn til NTNUs gjeldende regelverk vedrørende muligheten til å påta seg sidegjøremål, jf styresak 35/13, samt statens etiske retningslinjer og annet relevant regelverk.

Nemdas leder: Benedicte Aas (ekstern jurist, seniorrådgiver i Juridisk enhet ved Domstolsadministrasjonen)

Representant fra arbeidsgiversiden: Personalsjef Arne Kr. Hestnes

Representant fra arbeidstakersiden: Professor Bjørn Holmedal

Retningslinjer #

NTNUs retningslinjer og statens regelverk finner du på informasjonssiden om sidegjøremål for ansatte.

0 Vedlegg
3973 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)