Programvareprodukter

SPSS Sample Power

English version – SPSS Sample Power

Programinformasjon #

SPSS Sample Power er et verktøy som kan estimere virkningen av utvalgsstørrelsen på resultatene av ulike statistiske studier ved hjelp av korrelasjoner, ANOVA og andre teknikker. Programmet er utformet for å estimere den optimale størrelsen på prøven som brukes til statistiske studier, og lar deg spesifisere prosjektparameterne og bruker avanserte statistiske teknikker for å bestemme riktig prøvestørrelse.

Merk: SPSS Sample Power er utgått fra porteføljen til IBM og er ikke erstattet av et annet produkt, så siste gjeldende versjon er v.3 for Windows.

Lisensinformasjon #

Sitelisens: Tilgjengelig for Microsoft Windows.

Benyttes av noen fakultet på NTNU.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om SPSS Sample Power hos IBM


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
1607 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)