English version – SPSS Amos

Programinformasjon #

SPSS Amos (Analysis of Moment Structures) er programvare for strukturell ligningsmodellering som gjør at du kan støtte din forskning og teorier ved å utvide standard multivariate analysemetoder, inkludert regresjon, faktoranalyse, korrelasjon og variansanalyse. Med SPSS Amos kan du bygge holdnings- og atferdsmodeller som reflekterer komplekse forhold mer nøyaktig enn med standard multivariate statistikkteknikker ved hjelp av enten et intuitivt grafisk eller programmatisk brukergrensesnitt.

Lisensinformasjon #

Sitelisens: Tilgjengelig for Microsoft Windows.

Benyttes av flere fakultet på NTNU.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om SPSS Amos hos IBM


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
2038 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)