Økonomisk støtte...

Søk støtte til formidling - IE

(Videresendt fra Søk støtte til formidling ved IE)

Slik søker du om midler fra formidlingspotten ved IE.

Støttebeløp kan ligge på mellom 25.000 og 100.000 kroner. Tiltaket må kunne gjennomføres, og pengene brukes i inneværende år. Egeninnsats fra instituttnivå vil telle positivt i vurderingen av søknaden din.

Søknadskriterier #

Søknaden må inneholde:

  • En kort beskrivelse av tiltaket
  • Du må kunne argumentere for at tiltaket formidler faglige aktiviteter og resultater ved IE
  • Mål med/målgruppe for tiltaket
  • Ansvarlig for gjennomføring av tiltaket, og enkelt budsjett

Slik søker du #

Din instituttleder må godkjenne at du søker støtte.

Søknaden sender du på e-post til fakultetsdirektør, med instituttleder på kopi (cc).
Søknaden skal arkiveres i ePhorte av instituttet. Du som søker er ansvarlig for at det gjøres.

Behandlingstid: normalt 1 uke 
Du og instituttleder får svar på e-post fra fakultetsdirektør.

Retningslinjene for fakultetets formidlingspott ble fastsatt av Fakultetets ledergruppe (LG-sak 009/12) i 2012.

Prosjekter som har fått støtte tidligere #

Eksempler til inspirasjon for hva du kan søke støtte til:

Eksempel på hva som ikke støttes:

  • Avisbilag og -annonser

Kontakt #

Fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng

Spørsmål om utbetaling rettest til: Anders Kongsli Kvernberg

0 Vedlegg
10274 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)