Økonomisk støtte...

Søk støtte til formidling - IE

Slik søker du om midler fra formidlingspotten ved IE.

Støttebeløp kan ligge på mellom 25.000 og 100.000 kroner. Tiltaket må kunne gjennomføres, og pengene brukes i inneværende år. Egeninnsats fra instituttnivå vil telle positivt i vurderingen av søknaden din.

Søknadskriterier #

Søknaden må inneholde:

  • En kort beskrivelse av tiltaket
  • Du må kunne argumentere for at tiltaket formidler faglige aktiviteter og resultater ved IE
  • Mål med/målgruppe for tiltaket
  • Ansvarlig for gjennomføring av tiltaket, og enkelt budsjett

Slik søker du #

Din instituttleder må godkjenne at du søker støtte.

Søknaden sender du på e-post til fakultetsdirektør, med instituttleder på kopi (cc).
Søknaden skal arkiveres i ePhorte av instituttet. Du som søker er ansvarlig for at det gjøres.

Behandlingstid: normalt 1 uke 
Du og instituttleder får svar på e-post fra fakultetsdirektør.

Retningslinjene for fakultetets formidlingspott ble fastsatt av Fakultetets ledergruppe (LG-sak 009/12) i 2012.

Prosjekter som har fått støtte tidligere #

Eksempler til inspirasjon for hva du kan søke støtte til:

Eksempel på hva som ikke støttes:

  • Avisbilag og -annonser

Kontakt #

Fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng

Spørsmål om utbetaling rettest til: Anders Kongsli Kvernberg

0 Vedlegg
10850 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)