Søk om godkjenning av utdanning fra andre læresteder

Denne informasjonen gjelder foreløpig kun studenter fra studieprogram som hører inn under 
- Det humanistiske fakultet(HF) 
- Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)
- Fakultet for økonomi (ØK)
- Fakultet for Ingeniørvitenskap (IV)
- Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)
- Utdanning i Gjøvik

Du kan søke om å få bruke utdanningen din fra andre læresteder i graden din ved NTNU. Her finner du informasjon om hvordan du søker.

Ser du etter noe annet? Temaside om å planlegge studiet | Sider merket med godkjenning eller delstudier

Du kan søke om å få godkjent utdanning du allerede har tatt eller som du planlegger å ta. Emnene du får godkjent kan gi fritak for emner i NTNU-graden, og slik får du kortet ned studietiden din. Vær oppmerksom på at du må avlegge minst 60 studiepoeng av graden din ved NTNU for å skrevet ut vitnemål fra NTNU.

Hva kan du søke om? #

Du kan søke om

Hvordan søker du? #

Elektronisk søknadsskjema for HF, SU, ØK, IV, MH:

Søknad om godkjenning av tidligere fullført utdanning (norsk/utenlandsk) - bokmål

Søknad om godkjenning av tidlegare fullført utdanning (norsk/utenlandsk) - nynorsk

Skjema for søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet (utveksling)

Privatister og søkere uten aktiv studierett kan ikke bruke elektroniske søknadsskjemaer. Skriv ut og fyll inn skjemaet for det fakultetet studieprogrammet ditt hører inn under: 

Studenter ved NTNU Gjøvik har et eget søknadsskjema: Søknad om innpassing/fritak for emne (pdf)

Legg ved dokumentasjon:

  • attesterte kopier av vitnemål eller karakterutskrifter fra utdanningen din ved andre læresteder
  • emnebeskrivelser og pensumlister fra emnene du har tatt ved andre læresteder 

Send søknaden til fakultetet som studieprogrammet ditt hører inn under:

Når søker du? #

I god tid, gjerne 2-3 måneder før du må ha svar på søknaden.

Når kan du forvente å få svar på søknaden din? #

  • Utdanning fra Norge: normalt 3 uker, men i forbindelse med søknadsfrister for opptak og semesterstart kan det ta 4-8 uker på grunn av stor pågang. Utdanning fra utlandet: normalt 4-8 uker

Du vil få svar i form av et vedtaksbrev i posten.

Hva skjer når du får svar på søknaden din? #

Dersom utdanningen din fra andre læresteder kan inngå i graden din ved NTNU, vil du få positivt svar på søknaden din. I svarbrevet ditt står det hvilke emner fra andre læresteder du har fått godkjent, og hvilke emner i NTNU-graden din emnene fra andre læresteder kan gi fritak for. Fakultetet ditt vil oppdatere utdanningsplanen din i Studentweb ved å legge inn de nye emnene i utdanningsplanen din, og ta bort de du har fått fritak for. Hvis du har tatt emner i utlandet, vil Lånekassen få beskjed om dette via jevnlige rapporter fra NTNUs databaser.

Dersom utdanningen din fra andre læresteder ikke kan inngå i graden din ved NTNU, vil du få avslag på søknaden din. I svarbrevet ditt står det hvorfor du har fått avslag, og hvordan du kan klage på vedtaket.  

Kontakt #

Har du spørsmål? Kontakt fakultetet som studieprogrammet ditt hører inn under:

5 Vedlegg
55159 Visninger
Gjennomsnitt (8 Stemmer)