Søk om godkjenning av utdanning

(Videresendt fra Søk om godkjenning av utdanning fra andre læresteder)

Du kan søke om å få bruke utdanningen din fra andre læresteder i graden din ved NTNU. Her finner du informasjon om hvordan du søker. Du kan også søke om å få brukt NTNU-interne emner i graden.

English version - Apply for approval of education

Ser du etter noe annet? Temaside om studier | Veiledning for studenter

Hva kan du søke om? #

Du kan søke om å få godkjent utdanning du allerede har tatt eller som du planlegger å ta i nær fremtid. Emnene du får godkjent kan inngå i NTNU-graden. Vær oppmerksom på at du må avlegge minst 60 studiepoeng av graden din ved NTNU for å skrevet ut vitnemål. Retningslinjer for antall studiepoeng kan variere, se utfyllende regler til studieforskriften.

Du kan søke om

Hvordan søker du? #

 Søk om godkjenning av utdanning

Når søker du? #

Søk i god tid, gjerne 1-2 måneder før du må ha svar på søknaden.

Når kan du forvente å få svar på søknaden? #

Du mottar normalt svar på søknaden innen fire uker, men i forbindelse med opptak og semesterstart kan det ta 4-8 uker på bakgrunn av stor pågang. Du vil få svar i form av et vedtaksbrev i posten. Studenter som har opprettet Digital postkasse får svaret tilsendt digitalt.

Hva skjer etter at søknaden er innvilget? #

Dersom søknaden innvilges, vil utdanningsplanen din oppdateres i Studentweb. Hvis du har tatt emner i utlandet, vil Lånekassen få beskjed om dette via jevnlige rapporter fra NTNUs databaser.

Har du spørsmål? #

Har du spørsmål? Kontakt studieveileder som er tilknyttet ditt studieprogram. Kontaktinformasjonen finner du på studieprogramsiden under "Studieveiledning".

5 Vedlegg
62628 Visninger
Gjennomsnitt (10 Stemmer)