Søknad om delstudier i utlandet

(Videresendt fra Søk om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet)

Denne siden inneholder informasjon om hvordan du går fram for å søke om utvekslingsopphold (inkludert feltarbeid), stipend som NTNU administrerer og forhåndsgodkjenning. Temaside om utenlandsstudier.

Skal du søke om praksisutveksling? Se egne søknadssider.


Slik søker du  #

 1. Forhåndsgodkjenning: Før du logger inn i Søknadsweb og oppretter en søknad om utveksling, må du fylle ut et skjema om forhåndsgodkjenning av emner
  1. Se tips for hvordan du best fyller ut skjemaet.
 2.  Logg inn i Søknadsweb og opprett en søknad. Vær oppmerksom på punktene under:  
  1. Du kan sette opp inntil tre læresteder i prioritert rekkefølge: Det er hovedsak 1. valget som vil bli fulgt opp, mens 2. og 3. valget kan bli vurdert hvis 1. valget ikke er aktuelt. 
  2. Valg av lærested utenfor avtale: Velg «Individavtale» i nedtrekksmenyen. I  tillegg må du oppgi navnet på utvekslingslærestedet i kommentarfeltet.
  3. Utveksling ved to læresteder: Ønsker du å søke til to ulike lærested i hvert sitt semester, må du legge inn to søknader i Søknadsweb.
  4. Opplasting av dokument: Last opp skjemaet om forhåndsgodkjenning av emner. I tillegg må du laste opp emnebeskrivelser og eventuelle pensumlister dersom fakultetet/instituttet trenger dette. Studenter fra det humanistiske fakultet (HF) og fakultet for ingeniørvitenskap (IV) må også sende tilleggsskjemaet på epost til sitt fakultet, henholdsvis : postmottak@hf.ntnu.no (det humanistiske fakultet) og postmottak@iv.ntnu.no (fakultet for ingeniørvitenskap)

Endre eller trekke søknad? #

Dersom du ønsker å endre eller trekke søknaden din kan du selv gjøre dette i Søknadsweb fram til søknadsfristen. Hvis søknadsfristen har passert, må du sende epost til utveksling@st.ntnu.no Du bør også orientere din koordinator ved studieprogram, institutt eller fakultet. 

Du kan fremdeles laste opp dokumentasjon under mine dokumenter etter at fristen har passert. 

Søknadsfrister #

Se siden om søknadsfrister for utenlandsstudier.

Kontakt #

Ta kontakt med en internasjonal veileder ved behov

1 Vedlegg
79216 Visninger
Gjennomsnitt (10 Stemmer)