Søk om eksterne forskningsmidler - SU

For ansatte på SU

Se også åtte punkts rutine for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) for SU

For alle søknader #

Vitenskapelig ansatte som søker om eksterne forskningsmidler vil få administrativ støtte fra fakultetsadministrasjonen. Alle søkere får hjelp til å sette opp prosjektbudsjett, og de som ønsker det kan få støtte til kvalitetssikring av søknaden.

Skal du starte en søknadsprosess, må du ta kontakt med instituttledelsen og fakultetsadministrasjonen ved Bård Li (bard.li@ntnu.no) og Jens Rohloff (jens.rohloff@ntnu.no)så snart planleggingsfasen er i gang. Ved større utlysninger er det tidsfrister for når dette må skje, og det er alltid lurt å være tidlig ute.

Alle søknader skal følge rutinebeskrivelse for søknadsutvikling ved SU. Er du deltaker (partner) i søknader fra andre fakultet ved NTNU eller andre institusjoner, gjelder samme rutine, unntatt pkt 7.

Kontaktpersoner #

Ressurser på nett #

0 Vedlegg
10473 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)