Søk om eksterne forskningsmidler - HF

Informasjon om bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) for ansatte ved HF.

For alle søknader #

Fakultetsadministrasjonen er en viktig støttespiller for vitenskapelig tilsatte som planlegger å søke om midler fra finansieringskilder utenfor NTNU. Alle søkere får administrativ støtte til kvalitetssikring av de ikkefaglige delene av søknaden, budsjett og forankring av prosjektet hos instituttet og fakultetet.

Skal du starte en søknadsprosess, må du ta kontakt med instituttledelsen og fakultetsadministrasjonen så snart planleggingsfasen er i gang. Ved større utlysninger er det tidsfrister for når dette må skje, og det er alltid lurt å være tidlig ute.

Det er opprettet en egen e-postadresse på HF - boa@hf.ntnu.no - til bruk i arbeidet med eksternfinansierte søknader. Denne e-postadressen erstatter fakultetsdirektørens e-postadresse i søknadsskjemaet til Norges forskningsråd og andre eksterne finansieringskilder. E-post som sendes til denne adressen er ting som avslag, anmodning om revidering, tilslag, framdrifts- og sluttrapportering.

Alle søknader skal følge rutinebeskrivelsen for søknadsutvikling ved HF.

Er du deltaker (partner) i søknader fra andre fakultet ved NTNU eller andre institusjoner, skal du forholde deg til prosjektlederrollen i rutinebeskrivelsen for søknadsutvikling fra punkt 1 til og med punkt 6.

For søknader til Norges forskningsråd #

Som prosjektleder oppretter du selv søknad i forskningsrådets søknadssystem, og du pålegges å dele søknaden med institutt og fakultet. Hvis flere institutter er involvert i søknaden, skal søknaden deles med alle involverte institutt.

Søknadens kortnavn skal inneholde prosjektleders etternavn.

Kontaktpersoner #

Ressurser på nett #

Eksterne finansieringskilder #

0 Vedlegg
13900 Visninger