Søk forflytting av arbeidssted - NTNU Vitenskapsmuseet

Målgruppe: Medarbeidere Tema: Ansettelsesforhold

Ansatte ved NTNU Vitenskapsmuseet som skal utføre arbeid på et annet sted i mer enn tre dager eller foreta utenlandsreiser, må søke om dette.

Skjema #

Søknad om forflytting av arbeidssted

Hvorfor melde flytting #

Dersom det skulle oppstå uhell, skade, sykdom, uførhet eller lignende, må arbeidsgiver kunne dokumentere overfor Statens pensjonskasse at du har oppholdt deg utenfor ditt ordinære arbeidssted i embetas medfør.

Dette er viktig for at eventuell erstatning, dekning av utgifter, uførepensjon etc. i det hele tatt kan vurderes.

Skjemaet dokumenterer dette og viser at instituttsleder har godkjent endret arbeidssted og varighet. I tillegg dokumenterer det hvor du utfører arbeidet ditt og hva oppdraget består i.

2 Vedlegg
4165 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)