Søk flytting av arbeidssted - NV

Denne siden inneholder informasjon om skjema for flytting av arbeidssted for ansatte ved NV-fakultetet. English information about change of workplace for NV-employees.  

Ser du etter noe annet? Temaside om Forskertermin | Sider merket med nv

Ansatte ved Fakultet for naturvitenskap som skal utføre arbeid på et annet sted i mer enn tre dager, må søke om dette til sitt institutt.

Skjema #

Hvorfor melde flytting #

Dersom det skulle oppstå uhell, skade, sykdom, uførhet eller lignende, må arbeidsgiver kunne dokumentere overfor Statens Pensjonskasse at du har oppholdt deg utenfor ditt ordinære arbeidssted i embeds medfør. Dette er viktig for at eventuell erstatning, dekning av utgifter, uførepensjon etc. i det hele tatt kan vurderes. Skjemaet dokumenterer dette og viser at instituttleder har godkjent endret arbeidssted og varighet. I tillegg dokumenterer det hvor du utfører arbeidet ditt og hva oppdraget består i.

Mer Informasjon #

4 Vedlegg
27330 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)