Søk flytting av arbeidssted - NV

Ansatte ved Fakultet for naturvitenskap som skal utføre arbeid på et annet sted i mer enn tre dager, må søke om dette til sitt institutt.

Ser du etter noe annet? Temaside om Forskertermin | Sider merket med nv

Skjema #

Forflytting av arbeidssted med varighet over 3 dager men mindre enn 1 mnd

Søk om forflytting av arbeidssted for utenlandsstasjonert arbeidstaker med varighet over 1 mnd

Additional employment contract in connection with change of workplace for employees posted abroad longer than 1 month

Hvorfor melde flytting #

Dersom det skulle oppstå uhell, skade, sykdom, uførhet eller lignende, må arbeidsgiver kunne dokumentere overfor Statens Pensjonskasse at du har oppholdt deg utenfor ditt ordinære arbeidssted i embeds medfør. Dette er viktig for at eventuell erstatning, dekning av utgifter, uførepensjon etc. i det hele tatt kan vurderes. Skjemaet dokumenterer dette og viser at instituttleder har godkjent endret arbeidssted og varighet. I tillegg dokumenterer det hvor du utfører arbeidet ditt og hva oppdraget består i.

Mer Informasjon #

4 Vedlegg
14623 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)