Reiseregning

Retningslinjer for reise

Retningslinjene er laget for å samordne kjøp av reisetjenester, øke spareevne og kostnadsbevisstheten til NTNU-ansatte. English version - Travel guidelines

Temaside om reise

Bruk leverandørene #

Alle reiser skal bestilles gjennom Berg-Hansen reisebureau og avtalen er forpliktende. Ikke bestill reiser hos andre leverandører da reiseavtalene er inngått for å få en billigst mulig totalpris. Bruk derfor reiseleverandørene NTNU har avtale med. Da sparer du penger, sikrer dine rettigheter og tilgang til hjelp om noe skulle gå galt.

Må du egentlig reise? #

Et alternativ kan være å gjennomføre det eventuelle møtet som en videokonferanse (Skype, hangout-funksjonen i Google+, Facebook chat etc). Dette er tids- og kostnadsbesparende samt godt for miljøet. 

Privat bruk av rammeavtalene #

Rammeavtaler med leverandører av varer og tjenester til NTNU skal ikke benyttes til privat bruk. Dette gjelder også medarbeidernes familie og venner dersom fordelen har sin bakgrunn i ansettelsesforholdet ved NTNU.

Velg billigste transportmiddel #

Reisen skal gjennomføres på billigste måte, uten at reisetiden blir urimelig lang. Får du ikke planlagt og bestilt via Berg-Hansens reiseportal, kontakt reisebyrået direkte for veiledning for reiserute og pris.

Hotell #

Bruk NTNUs rammeavtaler for hotellovernattinger. Bestilling kan gjøres gjennom Berg-Hansens bestillingsløsning, som også har egne gunstige hotellavtaler. Hotellet gjøres opp av den enkelte med kredittkort.

Flyreiser innland #

Husk at bonuspoeng opptjent på jobbreiser kun skal benyttes i jobbsammenheng.

Bruk NTNUs avtalepartnere for flyreiser. Bestill reisen din fra Berg-Hansens bestillingsløsning og velg alltid billigste alternativ. I noen tilfeller kan du kjøpe billetter som kan endres dersom du av jobbmessige årsaker må endre returtidspunktet. Før da opp begrunnelsen for dette i reiseregningen. 

I spesielt kompliserte reisetilfeller, kontakt Berg-Hansen for hjelp.

Flyreiser utland #

Bruk NTNUs rammeavtale for flyreiser. Flyreiser til utlandet kan bestilles gjennom Berg-Hansens bestillingsløsning. For de fleste reisemål i utlandet, benytt en rådgiver hos Berg-Hansen. For øvrig gjelder samme regelverk som for innenlands flyreiser.

Kun gjennom Berg-Hansen, at du får avtaleprisen.

Leiebil #

Bruk NTNUs rammeavtale for leiebil. Leiebil skal i størst mulig grad bestilles gjennom Berg-Hansens bestillingsløsning, og type bil tilpasses ditt behov. Leiebilen betales med personlig kredittkort.

Reise og opphold kan kun betales av NTNU #

Når leverandører og næringslivet for øvrig tilbyr besøk i private bedrifter, reiser til utstillinger o.l, er det en forutsetning at NTNU dekker utgiftene til reise og opphold.

Relevante bestemmelser - Satser #

Innenlandsreiser #

Utenlandsreiser #

Kontakt #

Berg-Hansens webgate.

Telefon: 08050 eller 22 00 80 50 fra utlandet.

E-post: trondheim@berg-hansen.no

0 Vedlegg
31065 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)