Retningslinjer for eksamen på medisinstudiet - MH

(Videresendt fra Retningslinjer for eksamen på medisinstudiet - DMF)

For veiledere, sensorer, eksaminatorer og studiekonsulenter på medisinstudiet. Retningslinjer for eksamen, prosedyrebeskrivelser og veiledere.

Retningslinjer for eksamen - medisinstudiet #

Eksamen er en viktig del av fakultetets aktivitet. Hvert år gjennomfører vi et stort antall eksamener som involverer mange studenter, ansatte og eksterne personer. Arbeidet med eksamen er omfattende og vi forholder oss til en rekke bestemmelser og regler. De to siste årene har vi utarbeidet det hefte med relevant informasjon om eksamen og regler for obligatorisk undervisning. Erfaringa med å ha denne informasjonen samlet er god.

Heftet er ment å være en praktisk veileder ved planlegging, gjennomføring og evaluering av eksamen. Målgruppene er eksaminatorer, interne og eksterne sensorer, studenter og administrasjonen ved Det medisinske fakultet. Innholdet bør være kjent for alle ansatte ved Det medisinske fakultet. Et slikt hefte kan ikke gi uttømmende informasjon om detaljer og fortolkninger om spesielle forhold, men vil dekke sentrale tema.

Det vil være behov for jevnlig revisjon av innholdet. Vi ber om at innspill som kan videreutvikle og bedre heftet, blir sendt til studieseksjonen (studier@mh.ntnu.no).

Retningslinjer for eksamen ved medisinstudiet

Vedlegg #

Undervisningsveileder - flervalgsoppgaver 2014

Vedlegg 1: Obligatorisk undervisning ved Det medisinske fakultet

Vedlegg 2: Forskrift om studier ved NTNU, utdrag

5 Vedlegg
33383 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)