Retningslinje for arbeid i laboratorier og verksteder

(Videresendt fra Retningslinje for nødvendig arbeid i laboratorier)

English version: Guidelines for work in laboratories and workshops due to corona

Temaside om HMS


Generelle krav  #

  • Eksisterende tiltak på laboratorier/verksteder, for eksempel krav til bruk av personlig verneutstyr og avtrekksskap, skal følges.
  • Instrumenter og utstyr skal være rengjort før det fraktes ut av laboratoriet/verkstedet.

Spesielle krav  #

Bruk av verneutstyr  #

  • Personlig verneutstyr skal kun benyttes av 1 person.
  • Verneutstyr som skal brukes flere ganger, skal så langt det er mulig rengjøres/desinfiseres etter bruk og oppbevares i lufttett boks/pose når det ikke er i bruk.
  • Dersom verneutstyr må benyttes av flere personer, skal det alltid rengjøres og desinfiseres grundig før og etter bruk. Dette gjøres av hver enkelt bruker (se avsnitt om renhold nedenfor).
  • Ved evt. mangel på personlig verneutstyr skal risikovurdering gjøres for å identifisere hvilke oppgaver som fortsatt kan utføres.

Renhold  #

  • Avdeling for Campusservice utfører renhold i henhold til renhold under koronapandemien.
  • Bruker skal sørge for renhold og eventuell desinfeksjon av utstyr, spesielt utstyr som brukes av flere personer, overflater og berøringspunkter, umiddelbart etter avsluttet arbeid.
  • V/ evt. smitterenhold av laboratorier og verksteder vil Avdeling for Campusservice ikke rengjøre brukerutstyr, som f.eks. maskiner, instrumenter, laboratoriebenker/vasker og annet laboratorieutstyr. Leder skal sørge for at enheten utfører smitterenhold av slikt utstyr.
  • Fjern unødvendige papirer, bøker og annet fra benker og bord. Vurder utskifting av utstyr til alternativer, som er lettere å rengjøre/desinfisere. Plastfilm kan evt. benyttes over for eksempel tastatur og mus. Denne skal byttes mellom hver bruker.

Kontakt   #


Godkjenning  #

Type dokumentRetningslinje
Forvaltes avSentral beredskapsledelse
Godkjent avSentral beredskapsledelse
KlassifiseringÅpen
Gjelder fra27.07.2021
Gjelder tilInntil videre
Unntatt offentlighetNei
Referanse
Referanse interne dokumenterHendelseshåndtering knyttet til covid-19 i Sentral beredskapsledelse. 
Denne retningslinjen er underlagtPolitikk for beredskap

2 Vedlegg
20473 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)