Retningslinje for nødvendig arbeid i laboratorier

Temaside om HMS.

English version: Temporary guidelines for necessary work in laboratories due to corona


Retningslinje for arbeid i laboratorier og verksteder #

Retningslinjene gjelder for NTNU-ansatte, studenter og samarbeidspartnere, som har aktivitet på campus #

Type dokumentRetningslinje
Forvaltes avSentral beredskapsledelse
Godkjent avSentral beredskapsleder
KlassifiseringÅpen
Gjelder fra18.05.2020
Gjelder tilInntil videre
Unntatt offentlighetJa
ReferanseRegjeringens sentrale føringer av 12. mai 2020 - "Ytterligere åpning av universiteter og høyskoler"
Referanse interne dokumenterHendelseshåndtering knyttet til Covid 19 i Sentral beredskapsledelse
Denne retningslinjen er underlagtPolitikk for beredskap

Av hensyn til smittevern og renhold ber vi om respekt for avstengte områder. Takk for at du bidrar i dugnaden

Regjeringens sentrale føringer av 12. mai 2020 - "Ytterligere åpning av universiteter og høyskoler" - ligger til grunn for denne retningslinjen. 

Det er nå besluttet en ytterligere gjenåpning av universiteter og høyskoler fra uke 20. Dette er regulert i §§ 12 – 12d i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften). Se også NTNUs retningslinje for smittevern og smittereduserende tiltak.


Generelle krav #


Bruk av verneutstyr #

 • Personlig verneutstyr skal kun benyttes av 1 person
 • Verneutstyr, som skal brukes flere ganger, skal så langt det er mulig rengjøres/desinfiseres etter bruk og oppbevares i lufttett boks/pose når det ikke er i bruk.
 • Dersom verneutstyr må benyttes av flere personer, skal det alltid rengjøres og desinfiseres grundig før og etter bruk. Dette gjøres av hver enkelt bruker (se avsnitt om renhold nedenfor)
 • Ved mangel på personlig verneutstyr: Risikovurdering må gjøres for å identifisere hvilke oppgaver som fortsatt kan utføres

Renhold #

 • Regelmessig renhold, i henhold til avtale mellom enheten og Campusservice, skal utføres. Enheten skal vurdere behov for ekstra renhold (type renhold og frekvens). Ta kontakt med Campusservice.
 • Bruker skal sørge for renhold og eventuell desinfeksjonav utstyr, spesielt utstyr som brukes av flere personer, overflater og berøringspunkter, umiddelbart etter avsluttet arbeid. Som hovedregel skal rengjøringsmidler (fettløsende) og vann påføres med klut, fortrinnsvis engangskluter (mikrofiber). Desinfeksjonsmidler (for eksempel spritbaserte midler med 70% etanol) kan deretter påføres ved behov. Eksempler på utstyr og områder:  
  • Instrumenter, maskiner, verktøy o.a.
  • Kolber, flasker, pipetter, o.a.
  • Berøringsskjermer, tastatur, mus, mikrofon, brytere, håndtak og øvrige berøringspunkter
  • Overflater: arbeidsbenker, dørhåndtak, skapdører, avtrekkshetter, avtrekksskap, hyller, o.a.
  • Verneutstyr som må brukes av flere personer
 • Fjern unødvendige papirer, bøker og annet fra benker og bord. Vurder utskifting av utstyr til alternativer, som er lettere å rengjøre/desinfisere. Plastfilm kan evt. benyttes over for eksempel tastatur og mus. Denne skal byttes mellom hver bruker.

Avfallshåndtering #

 • Ordinært avfall; Knyt igjen avfallssekker. Avtal evt. henting med Campusservice.
 • Enheten har selv ansvar for at farlig og smittefarlig avfall blir fraktet til aktuelt avfallsrom. NTNUs retningslinje for farlig, smittefarlig og radioaktivt avfall skal følges, inkl. rutiner for deklarering og bestilling av henting. Enheten må avklare med Norsk Gjenvinning AS hvordan hentingen kan skje, og hvem Norsk Gjenvinning AS skal henvende seg til når de kommer for å hente avfallet. 

Unngå bruk av spray, da dette vil føre til aerosoldannelse og oppvirvling av støv/partikler.


0 Vedlegg
4102 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)