Retningslinje for arbeid i laboratorier og verksteder

(Videresendt fra Retningslinje for nødvendig arbeid i laboratorier)

English version: Guidelines for work in laboratories and workshops due to corona

Temaside om HMS


Retningslinjene gjelder for NTNU-ansatte, studenter og samarbeidspartnere, som har aktivitet på campus

Type dokumentRetningslinje
Forvaltes avSentral beredskapsledelse
Godkjent avSentral beredskapsleder
KlassifiseringÅpen
Gjelder fra06.07.2020
Gjelder tilInntil videre
Unntatt offentlighetNei
ReferanseRegjeringens sentrale føringer av 12. mai 2020 - "Ytterligere åpning av universiteter og høyskoler"
Referanse interne dokumenterHendelseshåndtering knyttet til Covid 19 i Sentral beredskapsledelse, brev fra rektor angående tilbakevending til campus for ansatte fra semesterstart 10. august 2020.
Denne retningslinjen er underlagtPolitikk for beredskap

Regjeringens sentrale føringer av 12. mai 2020 - "Ytterligere åpning av universiteter og høyskoler" - ligger til grunn for denne retningslinjen. 

Det er nå besluttet en gjenåpning av NTNUs campus fra uke 33, jfr. rektors brev om tilbakevending til campus fra semesterstart 10. august 2020. Se også NTNUs retningslinje for smittevern og smittereduserende tiltak.


Generelle krav #

 • NTNUs retningslinjer vedr. koronapandemien og andre aktuelle HMS-retningslinjer skal følges. 
 • Eksisterende tiltak på laboratorier/verksteder, for eksempel krav til bruk av personlig verneutstyr og avtrekksskap, skal følges.
 • Grundig håndvask (med såpe og vann), evt. hånddesinfeksjon skal utføres før avfallssekker/-bokser håndteres. Instrumenter og utstyr skal være rengjort før det fraktes ut av laboratoriet/verkstedet.

Spesielle krav #

Fakultet for naturvitenskap: Retningslinje for gjennomføring av laboratoriekurs under korona-pandemien

Fakultet for medisin og helsevitenskap: Retningslinje for smittevern i forbindelse med ferdighetstrening og simuleringsøvelser

Bruk av verneutstyr #

 • Personlig verneutstyr skal kun benyttes av 1 person.
 • Verneutstyr, som skal brukes flere ganger, skal så langt det er mulig rengjøres/desinfiseres etter bruk og oppbevares i lufttett boks/pose når det ikke er i bruk.
 • Dersom verneutstyr må benyttes av flere personer, skal det alltid rengjøres og desinfiseres grundig før og etter bruk. Dette gjøres av hver enkelt bruker (se avsnitt om renhold nedenfor).
 • Ved mangel på personlig verneutstyr: Risikovurdering må gjøres for å identifisere hvilke oppgaver som fortsatt kan utføres.

Renhold #

 • Avdeling for campusservice utfører renhold i henhold til renhold under koronapandemien
 • Bruker skal sørge for renhold og eventuell desinfeksjon av utstyr, spesielt utstyr som brukes av flere personer, overflater og berøringspunkter, umiddelbart etter avsluttet arbeid. Som hovedregel skal rengjøringsmidler (fettløsende) og vann påføres med klut, fortrinnsvis engangskluter (mikrofiber). Desinfeksjonsmidler (for eksempel spritbaserte midler med 70% etanol) kan deretter påføres ved behov. Unngå bruk av spray, da dette vil føre til aerosoldannelse og oppvirvling av støv/partikler.
 • Eksempler på utstyr og områder:  
  • Instrumenter, maskiner, verktøy o.a.
  • Kolber, flasker, pipetter, o.a.
  • Berøringsskjermer, tastatur, mus, mikrofon, brytere, håndtak og øvrige berøringspunkter
  • Overflater: arbeidsbenker, dørhåndtak, skapdører, avtrekkshetter, avtrekksskap, hyller, o.a.
  • Verneutstyr som må brukes av flere personer
 • Fjern unødvendige papirer, bøker og annet fra benker og bord. Vurder utskifting av utstyr til alternativer, som er lettere å rengjøre/desinfisere. Plastfilm kan evt. benyttes over for eksempel tastatur og mus. Denne skal byttes mellom hver bruker.
 • Ved behov for smitterenhold skal leder bestille dette via e-vaktmester
 • Leder skal sørge for smitterenhold av laboratoriebenker, laboratorievasker og -utstyr (dette utføres ikke av Campusservice). Brukere utfører smitterenhold før Campusservice utfører sin del av smitterenholdet. Leder har ansvar for å organisere dette arbeidet og har dialog med Campusservice
 • Leietakere og huseiere som ikke har tilgang til e-vaktmester, varsler via kontakt@campusservice.ntnu.no.

Endringslogg #

Endret 07.07.20

Tre nye kulepunkt vedr. smitterenhold under avsnittet "renhold"

Endret 06.07.20

Oppdateringer i henhold til gjenåpning av campus fra 10. august. 

Fjernet avsnitt om avfallshåndtering - tilbaketil ordinære rutiner når campus gjenåpner

Endret 25.06.20

La inn lenker til lokale retningslinjer ved NV og MH under "spesielle krav"


1 Vedlegg
7286 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)