Permisjon ved religiøse høytider

(Videresendt fra Religiøse høytider)

Her kan du lese mer om rettighetene dine i forbindelse med religiøse høytider.

English version - Leave of absence for religious holidays

Temaside om permisjon | Sider merket med permisjon 

Dersom du ikke tilhører Den norske kirke har du rett på fri fra arbeidet i inntil to dager per kalenderår i forbindelse med religiøse høytider etter din religion.

Logg inn i HR-portalen > Min mappe > Oppgaver (under heading «Opplysninger om medarbeider») > Nytt skjema > Permisjon eller tidsbegrenset...> Årsak - velg fra listen > Permisjon annet.

NTNU kan kreve at du jobber inn disse dagene, og at tidspunktet for dette bestemmes på forhånd. Eventuell innarbeidelse er ikke å regne som overtidsarbeid, selv om det fører til at lovens grense for alminnelig arbeidstid per dag eller uke overstiges.

Du må gi beskjed til nærmeste leder dersom du ønsker å bruke denne retten.

Kilder og lovverk #

Arbeidsmiljøloven §12-15

Lov om trudomssamfunn og ymist anna §27a

Statens personalhåndbok

Kontakt #

Nærmeste leder for å avtale fri fra arbeidet

HR-medarbeider for spørsmål om regelverket

Oppdatert 18.04.18

0 Vedlegg
8317 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)