Permisjon ved religiøse høytider

(Videresendt fra Religiøse høytider)

Her kan du lese mer om rettighetene dine i forbindelse med religiøse høytider.

English version - Leave of absence for religious holidays

Temaside om permisjon | Sider merket med permisjon 

Rettigheter #

Dersom du ikke tilhører Den norske kirke har du rett på fri fra arbeidet i inntil to dager per kalenderår i forbindelse med religiøse høytider etter din religion.

NTNU kan kreve at du jobber inn disse dagene, og at tidspunktet for dette bestemmes på forhånd. Eventuell innarbeidelse er ikke å regne som overtidsarbeid, selv om det fører til at lovens grense for alminnelig arbeidstid per dag eller uke overstiges.

Du må gi beskjed til nærmeste leder dersom du ønsker å bruke denne retten.

Slik søker du #

 Se opplæringsvideo om "Hvordan søke permisjon i HR-portalen" (2:04)

  1. Logg inn i HR-portalen 
  2. Min mappe 
  3. Oppgaver (under heading «Opplysninger om medarbeider»)
  4. Nytt skjema
  5. Permisjon eller tidsbegrenset...
  6. Årsak - velg fra listen
  7. Permisjon annet.

Kilder og lovverk #

Kontakt #

  • Nærmeste leder for å avtale fri fra arbeidet
  • HR-medarbeider for spørsmål om regelverket
0 Vedlegg
8959 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)