Rektoratmøtet

Rektoratmøtet er det ukentlige ledermøtet for rektor og rektors nærmeste ledergruppe.

Rektoratmøtet #

I rektoratmøtet behandler rektor og rektors nærmeste ledergruppe saker av strategisk og driftsmessig betydning for universitetet. Rektoratet har normalt møte hver tirsdag formiddag i Hovedbygningen på Gløshaugen i Trondheim.

Dekanmøtet er rådgivende organ for rektor.

Saker som behandles #

Saker som tas opp i rektoratmøtet kan være til informasjon, diskusjon, avklaringer og beslutninger. En del av beslutningene blir arkivert og gjort tilgjengelig som «rektorvedtak» i saksbehandlings- og arkivsystemet ePhorte. Saker til møtet forberedes i fellesadministrasjonen.

Saksliste og referat fra rektoratmøtene er ikke offentlige. Eksempel på saksliste fra rektoratmøtet 2. oktober 2018:

  • Strategiske samarbeidspartnere og eiendomsstrategi
  • Økonomistatus
  • Eventuelt
  • Statsbudsjettet og langtidsplanen for forskning
  • Campusutvikling
  • Dagens saker på dekanmøtet
  • Rekruttering av fast vitenskapelig ansatte
  • Program for konferanse

Deltakere på rektoratmøtet #

Se nærmere presentasjon av rektor og rektors lederteam.

Kontakt  #

Administrativ lederstøtte rektoratmøtet: Ingeborg Vasli 

1 Vedlegg
4468 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)