Reise ut under doktorgraden

English version: Outgoing mobility

Ser du etter noe annet? Temaside om doktorgrad


Skjermbilde av video, link til Youtube 

En doktorgrad kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning. En viktig del av doktorgradsutdanningen er å tilegne seg ferdigheter og generell kompetanse utover eget forskningsprosjekt. En måte å gjøre dette på er å ha opphold utenfor NTNU under deler av doktorgradsutdanningen. Dette kan være alt fra konferanser og seminarer til lengre opphold på andre institusjoner og bedrifter i Norge eller utlandet.

Internasjonalisering #

NTNU har som målsetting at alle ph.d.-kandidater bør være en del av et internasjonalt forskningsfelleskap (NTNU strategi 2018-2025 og Internasjonal handlingsplan 2018-2021). Dette innbefatter:

 • Aktiv deltagelse i internasjonale konferanser,
 • Publisering i anerkjente internasjonale tidsskrifter med fagfellevurdering
 • Samarbeid med forskningsgrupper i andre land.

En måte å drive internasjonalisering på er gjennom utenlandsopphold. Dersom du ønsker å reise ut på et lengre utenlandsopphold, er det viktig å vurdere nøye hvor det er aktuelt å reise og hva som er formålet med oppholdet. Et utenlandsopphold kan være svært nyttig, både rent faglig, personlig og som nettverksbygging, men det forutsetter at det er godt planlagt.

Planlegging av mobilitet #

Planlegg sted, tid, innhold og finansiering sammen med din veileder #

Avhengig av hva oppholdet inneholder og hvor du drar vil det være forskjellig papirarbeid som må gjøres, som for eksempel oppholdstillatelse. Avklar hva som må til, og spør gjerne kolleger om deres erfaringer og administrasjonen (se Kontaktpersoner for doktorgradsutdanningen) om hjelp.

Kortere mobilitet i forbindelse med konferansedeltakelse / kurs #

Forskningsopphold #

 • Kontakt aktuelle fagmiljøer og gjør en avtale om innhold og tid
 • Søk om forflytning av arbeidssted ved mobilitet lengre enn 3 dager. Dersom du er eksternt tilsatt ph.d.-kandidat må du også varsle NTNU om lengde på oppholdet og hvilken institusjon du vil være tilknyttet i perioden. Dette kan f.eks. gjøres i forbindelse med den årlige framdriftsrapporteringen
 • Sjekk hva som kreves i forhold til NAV / Folketrygden / Skatteetaten
 • Dersom utenlandsoppholdet omfatter ph.d.-emner ved utenlandsk lærested må du søke om å få godkjent emnene som del av doktorgraden etter at du har bestått emnet.
 • NTNUs sider om forskertermin inneholder mye generell informasjon om utenlandsopphold og forholdet til arbeidsgiver
 • Euraxess - utgående forskere: Mange gode tips og råd for utreisende forskere

Feltarbeid #

 • Avklar med veileder om det er behov for godkjenninger/tillatelser før du drar
 • Søk om forflytning av arbeidssted ved mobilitet lengre enn 3 dager.

Lokale bestemmelser #

Noen fakulteter og institutter har egne bestemmelser for mobilitet. Ta kontakt med Kontaktpersoner for doktorgradsutdanningen ved ditt fakultet og spør om det er egne bestemmelser for ditt fakultet, evt se egne nettsider:

 • MH: Inntil 6 studiepoeng kan godkjennes for forskningsopphold i utlandet av minst to ukers sammenhengende varighet.
 • HF: Forskningsmidler, inkludert reisemidler for stipendiater, lyses ut tre ganger i året. I fakultetets normer for pliktarbeid anbefales det at instituttet gir reduksjon i pliktarbeidet ved lengre utenlandsopphold.

Finansiering #

Kontaktpersoner for doktorgradsutdanningen #

Gå til wikisiden Kontaktpersoner for doktorgradsutdanningen.

2 Vedlegg
14301 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)