Regnskap - utgående faktura

Sider merket regnskap | Hovedside regnskap

Fakturering til kunde - utgående faktura #

Utgående faktura omhandler utførte tjenester som skal faktureres eksterne

 1. Det er enheten (institutt/fakultet/avdeling) som selger som lager fakturagrunnlaget
  • Bruk: Skjema for Fakturagrunnlag 
  • For å sikre rask saksgang er det viktig at opplysningene i fakturagrunnlaget er komplette. For norsk firma organisasjonsnummer fylles ut, dette kan søkes opp i Brønnøysundregistrene
  • Enheten vurderer hvilken konto og mva-kode som skal brukes. Liste over aktuelle kontoer med tilhørende mva-koder finnes i malen
  • Fakturagrunnlag trenger ikke attesteres eller anvises
 2. Enheten arkiverer fakturagrunnlaget for kontroll av utfakturering og innbetaling
 3. Fakturagrunnlaget sendes til økonomiavdelingen på kontakt@okavd.ntnu.no
  • Har du flere fakturaer som skal ut samtidig, sendes disse i en e-post (ikke en og en). Skriv "Fakturagrunnlag" i emnefeltet
  • Du vil få en automatisk generert kvittering på innsendingen og deretter en melding om at faktura er produsert og sent.
 4. Sjekk status på innsendt faktura
  • Discoverer-rapporten C10 i BEVISST (se eksempel) kan benyttes til å sjekke status på fakturert og innbetalt. Alle fakturanummer som starter på 2 er faktura som er produsert ved bruk av fakturagrunnlag. Bevisst virksomhetsstyringssystem - brukerveiledningOversikt kundefaktura

NTNUs bankopplysninger #

NTNUs bankopplysninger

Skal du sende mange fakturaer samtidig? #

Dersom du har over 10 fakturaer som skal sendes ut samtidig har vi en egen mal for dette Fakturagrunnlag - flerfaktura. Også her er det viktig at hver enkelt faktura er komplett.

Inkassovarsel #

 • 14 dager etter at en faktura er forfalt sendes det ut inkassovarsel med kopi av original faktura
 • Dersom det ikke er mottatt innbetaling eller informasjon fra kunde eller saksbehandler innen 40 dager etter fakturaens forfallsdato, sendes fakturaen til inkassobehandling v/Svea Finans

Kreditnota #

Brukes ved tilbakebetaling av for mye innbetalt eller bortfall av krav.

Kreditnota skrives av enheten og sendes til økonomiavdelingen for effektuering

Kontakt #

Har du spørsmål om utfylling av faktura- eller kreditnotagrunnlag, kontakt med Økonomiavdelingen:

 • Email: kontakt@okavd.ntnu.no | Sak vil bli opprettet og behandlet i NTNU Hjelp.
 • Servicetelefon for lønn og reiseregning: 73 41 31 40 | Man-fre: kl. 10.00-14.00
4 Vedlegg
28749 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)