Regning for eksamens- og undervisningsarbeid

(Videresendt fra Regning for eksamensarbeid)

Bruk skjemaet når en utenlandsk oppdragstaker (gjesteforeleser, sensor o.l.) skal ha utbetalt honorar for utført oppdrag. Skjemaet må fylles ut med riktige opplysninger for at utbetaling kan skje.

Sider merket lønn | Lønn - for lønnsmedarbeidere 

Skjema for eksterne sensorer #

Regning for eksamensarbeid (P-5) (odt)

Skjema for undervisningsarbeid #

Regning for undervisnings- og rekrutteringsarbeid (P-4)

Teaching payment claim form (P-4E)

Som regel vil instituttet fylle ut skjemaet og sende det til ekstern sensor for signering. Skjemaet sendes tilbake med kvitteringer for reiseutlegg.

Utenlandske betalingsmottakere #

Når betalingsmottaker er utenlandsk, må skjemaet kontoopplysninger for utenlandsbetaling (odt) også fylles ut og legges ved.

Satser #

Noen fakulteter bruker disse satsene:

Fakultet for medisin og helsevitenskap #

Avlønning av timelærere og sensorer ved DMF/MH 2016/2017 (pdf)

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk #

4 Vedlegg
12160 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)