Registrere arbeidstid i Min Tid for timelønte

Denne siden er for deg som får timelønn fra NTNU, f.eks. studentassistenter,  innleide konsulenter o.l. 

Temaside lønn |  Registrere arbeidstid  

English: Recording hours in Min Tid for hourly paid employees

Tilgang til Min tid i HR-portalen #

 • Hvis du er student/ansatt og allerede har brukernavn og passord ved NTNU kan du bare logge deg inn på  HR-portalen via Innsida og begynne å registrere timer i Min Tid
 • Hvis du er nyansatt må du selv aktivere brukernavn og passord for å få tilgang til HR- portalen og Min Tid. 

NB! For å få tilgang til HR-portalen og Min Tid utenfor campus (utenfor NTNU nett) må du installere VPN

Registrering av arbeidstid i Min Tid #

 • Utbetaling av lønn er alltid den 12. hver måned
 • Registrer dine timer fortløpende. Dette sikrer dine eventuelle rettigheter ved f.eks. sykdom
 • Husk å Godkjenne data for at timene skal gå videre til godkjenning og utbetaling. 
 • Du har selv mulighet til å føre timer 30 dager tilbake i tid så lenge registreringen ikke har gått videre til godkjenning.
 • Du kan også registrere arbeidstid i Min Tid via mobilen.

Hvis du ikke har registrert alle timene innen fristen, får du utbetalt lønn for ikke registrerte timer på neste lønn!

Min Tid i HR-portalen #

Trykk på nedtrekksmeny i HR-portalen øverst til venstre og velg Min Tid,eller trykk på Min Tid i hurtigmenyen. 

Min Tid i HR-portalen

Registrering av timer #

 • Du kan registrere deg inn/ut ved å klikke på pilene Registrere inn og Registrere ut øverst i Min Tid.
 • For å få registrert timene i riktig periode eller tilbake i tid, bruk feltene Dato. Trykk Lagre mellom hver registrering. 
 • Når du er ferdig med å registrere dine timer og har lagret de, trykk på Godkjenne data, øverst til høyre. Dette overfører dine timer til godkjenning og sørger for utbetaling! Du kan også Angre godkjenning for en valgt periode. 

Registrere arbeidstid i feltet fra til i Min tid

Velge korrekt arbeidsforhold #

Du kan også registrere dine timer ved å legge inn Start og Stopp (i stedet for å registrere inn og registrere ut) for arbeidstiden. Ikke skriv semikolon «:», den kommer automatisk. Klikk på grønt pluss tegn for å få opp flere linjer til å skrive i timene.

NB! Velg riktig arbeidsforhold under Stl. og Arb. avtale for de registrerte timene, slik at utbetalingen kommer på riktig kostnadssted. Vær oppmerksom på dette hvis du har flere arbeidsforhold/arbeidssted. Det er alltid hovedarbeidsforholdet ditt som automatisk vises i Min Tid. 

velg riktig arbeidsforhold for registrert arbeidstid i feltet Arb. avtale

Velg riktig arbeidsforhold for registret arbeidstid

Gul hengelås viser at du har godkjent dine timer. Tallet viser at du selv har godkjent, tallet 2 viser at timene er kontrollert, tallet viser at leder har godkjent og tallet viser at timene er sendt til utbetaling.

Husk å Lagre hver gang du registrert ny arbeids tid.

Kontakt #

Har du spørsmål om Min Tid:

 • send e-post til kontakt@okavd.ntnu.no 
 • eller ring servicetelefon 73 41 31 40, man.-fre. mellom 10 - 14.
4 Vedlegg
13019 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)