Registrere arbeidstid i Min Tid for timelønte

Denne siden er for deg som får timelønn fra NTNU, f.eks. studentassistenter,  innleide konsulenter o.l. 

Temaside lønn |  Registrere arbeidstid  

English: Recording hours in Min Tid for hourly paid employees

Tilgang til Min tid i HR-portalen #

  • Hvis du er student/ansatt og allerede har brukernavn og passord ved NTNU kan du bare logge deg inn på  HR-portalen via Innsida og begynne å registrere timer i Min Tid. 
  • Hvis du er nyansatt må du selv aktivere brukernavn og passord for å få tilgang til HR- portalen og Min Tid. 
  • Du kan også registrere arbeidstid i Min Tid via mobilen.

NB! For å få tilgang til HR-portalen og Min Tid utenfor campus (utenfor NTNU nett) må du installere VPN

Registrering av arbeidstid i Min Tid #

For å komme inn i MinTid, kan du gå via nedtrekkmenyen eller ved å velge MinTid i hurtigmenyen.

Innlogging i HR-portalen

For å endre periode endrer du datoer i feltene fra og til og klikker på timeliste for å oppdatere periode.  

Endre datoer i HR-portalen

Timeføring på to ulike måter #

1. Du kan registrere timene dine hver dag du arbeider ved å klikke på pilen Registrere inn og registrere deg ut ved å klikke på pilen Registrere ut øverst i høyre hjørne. 

Registrere inn eller ut i HR-portalen

2. Du kan trykke på det grønne plusstegnet ved aktuell dato. En linje med bokser vil åpne seg på denne datoen hvor det er mulig skrive inn klokkeslett under Start og Stopp. Du trenger ikke å skrive semikolon «:» ved timeføring. Den kommer automatisk. Trykk lagre.  

Plusstegn i Min Tid

Valg av arbeidsavtale #

Etter timeregistreringen er lagret (se avsnitt over), må du velge riktig "Arb.avtale" Det gjelder for alle med arbeidsavtale der antall timer er definert. Har du flere valg, velger du den arbeidsavtalen timene skal føres på ved å klikke på pil under arb.avtale. Trykk lagre

Flere arbeidsavtaler - velg stilling

Valg av stilling #

Dersom du har flere arbeidsavtaler ved ulike enheter/institutter, må du huske å velge korrekt stilling. Du velger korrekt stilling ved å klikke på pil under stl. Trykk så lagre

Flere stillinger - visning

Har du allerede valgt arb.avtale, vil dette bli automatisk fylt ut. Du finner informasjon om de ulike arbeidsforholdene under min mappe i HR-portalen.  

Se også Lønn - ofte stilte spørsmål og Legge inn person- og familieinformasjon i HR-portalen.

Når du er ferdig med å registrere #

Når du er ferdig med å registrere dine timer for perioden du har valgt og har lagret de, trykk på Godkjenne data, øverst til høyre. Da godkjenner du timene dine for valgt periode. Dette overfører dine timer til leder, hvor leder må godkjenne timene før de utbetales.

Min Tid - godkjenne data

Du kan også Angre godkjenning for en valgt periode dersom du behøver å gjøre endringer eller har glemt å registrere noen timer, dette gjelder imidlertid kun dersom timene er til signeringsnivå 1 eller 2.  

Du kan se om du har signert timene dine under Sign på linjene hvor du har registrert timene dine. 

Ulike Sign-symboler

Grå hengelås viser at du ikke har tykket godkjenne data. 

Gul hengelås viser at du har godkjent dine timer.

  • Tallet 1 viser at du selv har godkjent
  • Tallet 2  viser at timene er kontrollert
  • Tallet 3  viser at leder har godkjent
  • Tallet 4  viser at timene er sendt til utbetaling  

Hvis avdelingen du er ansatt ved ikke har kontroller-godkjenning, kommer tallet 2 bak hengelåsen når du selv har godkjent timene dine. 

Dersom du oppdager at timene dine ikke er på tallet 4 dagen før godkjenningsfrist for leder må du kontakte din leder.  

Ved sykdom #

Ved sykdom registrerer du egenmelding i HR-portalen, se sykefravær, og du registrerer timene du skulle ha arbeidet i MinTid.  

Ved sykemelding sendes sykemeldingen elektronisk til NTNU. Men du må fortsatt registrere timene dine i MinTid. 

Etter du har registrert din arbeidstid og lagret så velger du 17 under arb.utover normaltid. Trykker lagre igjen. Og godkjenne data

Illustrasjon ved sykdom

Fører du ikke timer og med kode 17 på dager du har egenmelding eller er sykemeldt vil det ikke bli utbetalt lønn.

Tidsfrister for registrering av arbeidstid i Min Tid #

Registrer timene dine fortløpende. Dette sikrer dine eventuelle rettigheter ved f.eks. sykdom. Husk å Godkjenne data for at timene skal gå videre til godkjenning og utbetaling. Utbetaling av lønn er alltid den 12. hver måned.  

Du har selv mulighet til å føre timer 30 dager tilbake i tid så lenge det ikke er trykt på Godkjenne data. 

Hvis du ikke har registrert og godkjent alle timene innen fristen får du ikke utbetalt lønn for disse timene før neste lønning. Leder må også godkjenne dine timer innen fristen. Oversikt over frister finner du under frister i HR-portalen. 

Frister i HR-portalen

Det er rubrikken for "hovedlønn" og "frist ansatt" som gjelder for deg som er timelønnet.  

Kontakt #

For spørsmål, ta kontakt: 

  • E-post: kontakt@okavd.ntnu.no | Sak vil bli opprettet og behandlet i NTNU Hjelp.
  • Servicetelefon for lønn og reiseregning: 73 41 31 40 | Man-fre: kl. 10.00-14.00
16 Vedlegg
20877 Visninger
Gjennomsnitt (4 Stemmer)