Refusjon av personlige utlegg

Alle kjøp av varer/tjenester skal gjøres via din Bestiller. Har du etter avtale med leder hatt personlige utlegg som skal refunderes, må du ta vare på kvitteringene og fylle ut et skjema i HR-portalen (Paga). English version - Reimbursement of personal expenses

Alt om bestilling | Sider merket med refusjon | Rutine for ikke-ansatt for Bestiller | Attestant for variabel lønn

Skjema for refusjon - ansatte med tilgang til HR-portalen (Paga) #

Gå til skjemaet i HR-portalen (Paga) som vist i første bilde under:

 Logg på HR-portalen  

 1. Velg «Min mappe» i venstre meny
 2. Klikk på «Oppgaver» til høyre for menyen
 3. Velg «Nytt skjema»
 4. Velg «Refusjon av utlegg»

Får du ikke opp skjemaet?
Sjekk om det kan skyldes nettleseren eller pop-up-blokkering.

Gå rett til knappen «Legg til» dersom utlegget skal belastes ditt arbeidssted (ditt vanlige kostnadssted). Hvis utlegget skal belastes et annet k-sted, må du klikke på «Belastning av kostnader/Overstyr kontering» og fylle ut. (Du kan også gjøre dette under registrering av hvert enkelt utlegg). Ikke fyll ut «art».

Skjemaet viser en oppsummering av de utleggene du har registrert. Registrer flere utlegg, eller klikk «Neste».

Kvitteringer skal lastes opp elektronisk i skjemaet. Ta et bilde av kvitteringen med telefonen din, eller skann den på en kopimaskin. Lagre bildet på din PC og last det opp.

Skriv melding dersom du har en kommentar angående utlegget. Klikk «Send».

Utlegg som refunderes gjennom HR-portalen/PAGA #

 • Avis, NRK-lisens og trykksaker (kun etter inngått ekom-avtale)
 • Bredbånd (kun etter inngått ekom-avtale)  
 • Bruk av telefon (kun etter inngått ekom-avtale)  
 • Bøker
 • Datarekvisita
 • Kontorrekvisita
 • Kurs og konferanseavgift
 • Medlemskontingent
 • Servering møter/kurs
 • Øvrige bestillinger som ikke kan gå via bestillingssystemet

Ikke bruk skjemaet for disse utleggene #

Skjema for refusjon (pdf),  ikke-ansatte ved NTNU  #

Benytt skjema for refusjon av personlige utlegg (pdf)

Skjemaet sendes på e-post til pdf.ntnu@bscs.basware.com

Skjemaet på e-post blir automatisk overført til tolking og verifisering. Det er derfor viktig at vedlegg / kvittering til skjemaet må være i samme fil som skjemaet, ikke som separat fil.  

Retningslinjer for utgifter til mat, bevertning og representasjon #

Les mer om satser for mat ved representasjon og bevertning.

Refusjon av utlegg på mobil #

Du som ansatt kan fylle ut og sende inn refusjonsskjema på personlige utlegg som ikke kan gjøres via bestillingssystemet. Dokumentasjon av utlegg gjøres ved å ta bilde av kvitteringer med mobilen. Veiledninger:

Hjelp og kontakt #

Problemer eller spørsmål? Kontakt din bestiller.

11 Vedlegg
62035 Visninger
Gjennomsnitt (16 Stemmer)