Refusjon av personlige utlegg

Alle kjøp av varer/tjenester skal gjøres via din Bestiller. Har du etter avtale med leder hatt personlige utlegg som skal refunderes, må du ta vare på kvitteringene og fylle ut et skjema i HR-portalen (Paga).

 Opplæringsvideo om føring av utlegg (Youtube)

English version - Reimbursement of personal expenses

Temasiden om bestilling | Bestillere kontaktinformasjon 

Bruk av skjemaet refusjon av utlegg i HR-portalen #

Følgende kan refunderes gjennom skjemaet refusjon av utlegg i HR-portalen:

 • Avis, NRK-lisens og trykksaker (kun etter inngått ekom-avtale)
 • Bredbånd (kun etter inngått ekom-avtale)  
 • Bruk av telefon (kun etter inngått ekom-avtale)  
 • Bøker
 • Kontorrekvisita
 • Kurs og konferanseavgift
 • Medlemskontingent
 • Øvrige bestillinger som ikke kan gå via bestillingssystemet

NB. Skjemaet skal ikke brukes til refusjon av flyutgifter. Dette fører du i reiseregningsskjemaet.

Andre utlegg  #

Utfylling av skjemaet refusjon av utlegg  #

Logg på HR-portalen og klikk på Oppgaver øverst til høyre eller i Min Mappe, klikk på Nytt skjema, deretter velg Refusjon av utlegg.  

Får du ikke opp skjemaet? Sjekk om du har pop-up blokkering på din nettleser som forhindrer tilgang, eller prøv en annen nettleser. 

Utlegg første side

 • Gå rett til knappen Legg til dersom utlegget skal belastes ditt arbeidssted (ditt vanlige kostnadssted).
 • Hvis utlegget skal belastes et annet k-sted, eller du skal refundere noe i forbindelse med prosjekt, må du klikke på Fyll inn prosjektnummer/analysekode reisen skal belastes her (Du kan også gjøre dette under registrering av hvert enkelt utlegg).
 • Skriv inn en forklarende tittel på utlegg og eventuelt merknad

NB! Husk at du må lagre skjemaet for å kunne laste opp kvitteringer og vedlegg. Trykk på Lagre øverst til høyre i skjemaet etter at du har lagt til utleggene dine.

Refusjon av utlegg første side

Legg til utlegg

Under Legg til skal du fylle inn detaljer om utlegget som dato, type utlegg, kort beskrivelse og beløp.

Når du velger Type utlegg får du automatisk beskjed om kvitteringen kreves eller ikke. 

Følg med på beskrivelser i selve skjemaet. Du kan ha flere ulike utlegg i samme skjema.  

refusjon av utlegg, legg til utlegg og velg type utlegg

Kvittering

NB! Husk at du må lagre skjemaet for å kunne laste opp kvitteringer og vedlegg.

Ta et bilde av kvitteringen med telefonen din, eller skann den på en kopimaskin. Når du lagret skjemaet, kan du trykke på det registrerte utlegget og laste opp kvittering der. Eller kan du laste opp alle kvitteringene på den siste side.

Send skjemaet til registreringskontroll, ved å trykke på Send og så velg Variabel Lønn

refusjon av utlegg, oppsummering

Utbetaling #

Refusjon utbetales to ganger per måned, rundt den 12. og 25. Nøyaktig oversikt over frister for innsending og utbetalingsdatoer finner du i HR-portalen.

Refusjon av utlegg for ikke-ansatte ved NTNU  #

Bruk digitalt skjema for refusjon av utlegg/utbetaling der faktura ikke foreligger

Skjemaet gjelder utbetalinger til både innland og utland for ikke-ansatte ved NTNU. Det kan brukes i forbindelse med refusjoner av utlegg, pasienthonorar, stipend, reisestipend til studenter i grunnutdanning, tilskudd, premiering og lignende.

NB! Legg ved kvitteringer og andre  aktuelle vedlegg i pdf-format.

Skjemaet skal ikke brukes til å dekke reiseutgifter for ansatte. Se informasjon om reiseregning for ikke-ansatte.

Hjelp og kontakt #

Er du ansatt og bruker HR-portalen til refusjon: kontakt@okavd.ntnu.no 

Ikke-ansatt ved NTNU: Kontakt din bestiller

9 Vedlegg
97672 Visninger
Gjennomsnitt (18 Stemmer)