Studieplanverktøyet

Referansegrupper for studenter i Studieplanverktøyet

Denne brukerveiledningen viser hvordan du som student du deltar i referansegruppe i Studieplanverktøyet. For studenter er dette en prosess som hovedsakelig finner sted i Teams. Vil du vite mer generelt om hvorfor vi har referansegrupper, kan du lese Kvalitetssystem for utdanning sin wiki Referansegruppe - for studenter

English version - Reference group tool - for students

Samleside for Studieplanverktøyet | Sider merket med "relevante tags"

Kom i gang #

 1. Når emneansvarlig har opprettet referansegruppen og lagt til medlemmer, vil gruppen få et eget rom i Microsoft Teams. Medlemmene får da invitasjon på e-post.
 2. Om du ikke allerede har lastet ned Teams på din datamaskin eller telefon, kan du gjøre det via Office365-siden på Innsida. Klikk på vaffelmenyen (1) oppe i venstre hjørne, og videre på Office365 (2).

  Hvordan finne Office365 fra innsida
 3. Klikk videre på ikonet for «Teams».

  Hvordan finne Teams fra Office365
 4. Da vil en ny fane åpne seg, der du vil få valget mellom å laste ned appen (1) eller å fortsette i nettleser (2). Du har full funksjonalitet selv om du velger å fortsette i nettleser.

  Åpne Teams i nettleser via laste ned programmet

Referansegruppen i Teams #

I denne delen får du innføring i hvordan du jobber med referansegruppen i Teams. Hvis du aldri har brukt Microsoft Teams, kan du lese mer på våre wikisider om Office 365 - Teams.

 • Teamsrommet vil ha et standardoppsett av faner. Dersom vinduet du jobber i er for smalt til å vise alle fanene på en gang, trykker du der det står «x antall til».

  Oversikt over referansegruppen sitt Team
 • De forskjellige fanene er som følger:
  • Innlegg: Denne fanen er et samtalevindu som er åpent for alle i gruppen. Her kan du stille spørsmål og diskutere med faglærer og andre gruppemedlemmer.
  • Filer: Her finner du alle filer som er knyttet til referansegruppen, blant annet malen for rapporten, og du vil ha mulighet til å laste opp og ned filer til bruk i arbeidet.
  • Registrer avvik: Denne fanen sender deg til en side på Innsida hvor du finner informasjon om registrering av “avvik” som ikke er knyttet til den faglige utførelsen av emnet. Dette kan eksempelvis vere brudd på HMS-regler, etiske normer, eller diskriminering og trakassering. Slike tilfeller skal ikke beskrives i referansegrupperapporten, men føres inn i avviksskjemaet.
  • Referansegrupperapport: Denne fanen kan brukes til å samskrive i rapportmalen, uavhengig hvor dere sitter. Denne filen er den samme som ligger under «Filer».
  • Les om referansegruppe: Denne fanen sender deg Kvalitetssystem for utdanning sin wiki, som inneholder generell informasjon om referansegrupper og hvordan arbeidet skal gjennomføres.
  • Om emnet: Her blir du sendt til emnets side på ntnu.no med informasjon om emnet.
  • Prosesstøtte: I denne fanen skal du bruke til å sende inn den endelige referansegrupperapporten. Her finner du også en oversikt over alle medlemmene i referansegruppeteamet.

Dersom rapporten inneholder personsensitive opplysninger eller tar opp avvik som ikkje er relatert til den faglige utførelsen av emnet, skal rapporten sendes til en offentlighetsvurdering

Levere rapport #

Når rapporten er ferdigskrevet skal den leveres gjennom prosesstøttefanen (1). Her klikker du på «Send rapport til emneansvarlig» (2). Da vil det dukke opp en menu til høyre der du velger rapportfilen (3), og klikker «Send til emneansvarlig» (4). Emneansvarlig vil da få e-post om at rapporten er levert, og får muligheten til å publisere den. NB: Når emneansvarlig publiserer rapporten vil teamet bli lagt ned.

Sende rapport til emneansvarlig

Offentlighetsvurdering #

 • Dersom emneansvarlig mener rapporten inneholder personsensitive opplysninger eller tar opp avvik som ikke er relatert til den faglige utførelsen av emnet, sender emneansvarlig rapporten til fakultetets vurderingskomite.
 • Alle fakultet skal ha en vurderingskomite for referansegrupperapporter. Inntil dette er på plass så rettes slike henvendelser til fakultetskontakt for studieplanverktøyet.
 • Vurderingskomiteen håndterer feil og endringer utenfor verktøyet, i dialog med studentene om nødvendig. Dersom vurderingskomiteen finner at innholdet ikke er egnet for offentliggjøring, blir rapporten arkivert og unntatt offentligheten. Dersom en ønsker innsyn på en arkivert rapport, må en utstede en innsynsbegjæring.

Se også #

Kontakt #

7 Vedlegg
6289 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)