Metoder for...

Referansegruppe - for studenter

(Videresendt fra Referansegruppe - kvalitetssikring av utdanning)

Som student kan du bli spurt om å sitte i en referansegruppe for et emne som du tar. Da skal du være med på å evaluere emnet og bidra til at emnet har høy kvalitet.


Hovedside: Kvalitetssystem for utdanning
In English: Reference groups - quality assurance of education


Bli med i referansegruppe! #

Rekrutteringsvideo (bokmål)

Rekrutteringsvideo (nynorsk)

Rekrutteringsvideo (engelsk)

Referansegruppehåndboken

Referansegruppens oppgaver #

Emneansvarlig oppretter en referansegruppe for sitt emne. Gruppen skal bestå av noen av studentene som tar emnet.

Studentene i gruppa skal

  • ha løpende dialog med alle emnets studenter og representere studentene i referansegruppemøter.
  • ​representere alle studentene i emnet.
  • skrive referansegrupperapport med forslag til tiltak, som sendes emneansvarlig.

Se også: Emneansvarlig sitt ansvar for referansegruppen

Skrive rapporten #

Rapporten fra referansegruppen skal gi konstruktive tilbakemeldinger med utgangspunkt i sammenhengen mellom læringsmål, læringsaktiviteter og vurdering. I tillegg skal rapporten gi forslag til enkle justeringer som kan øke læringsutbyttet.

Emnerapporten blir gjort tilgjengelig for fremtidige studenter.

Finn tidligere rapporter #

Finn tidligere rapporter  | Veiledning for å finne rapporter

Mal for rapporten #

NTNUs mal for referansegrupperapport (doc) | Mal i odt-format

Noen enheter har utarbeidet lokale maler:

Veiledning for utfylling #

«Referansegruppens vurdering av kvaliteten på læringsaktivitetene» Her gir referansegruppen sin tilbakemelding om hva som har fungert godt og bør videreføres, og hva som eventuelt ikke fungerer godt og hvor det bør finnes tiltak for utvikling av kvaliteten. Fokus bør være på hvorvidt tilrettelegging og ressurser er hensiktsmessige og hvordan læringsaktiviteter og vurderingsform bidrar til at studentene når læringsmålene for emnet.

«Referansegruppens forslag til tiltak som kan øke læringsutbyttet» Dersom studentene har forslag til konstruktive tiltak som kan hjelpe emneansvarlig i utvikling av kvaliteten i emnet, skrives disse inn her. 

Levere rapporten #

Rapporten fra referansegruppa sendes til emneansvarlig etter siste referansegruppemøte. Studenter ved SU skal laste opp rapporten. Emneansvarlig legger rapporten fra referansegruppen sammen med sin egen emnerapport. Disse gjøres tilgjengelige for instituttleder og studieprogramleder(e) for program emnet inngår i. Slik når studentenes tilbakemeldinger fram til de som har ansvar for å følge opp.

Siste frist for innlevering er 1. september for vårsemesteret og 15. februar for høstsemseteret. Fakultetet kan sette egne frister som er tidligere enn den absolutte sistefristen.

Kurs og opplæring for referansegrupper #

Studenttinget har utarbeidet en egen håndbok for studenter som deltar i referansegrupper: Referansegruppehåndbok.

Video #

Introduksjonsvideo til kvalitetssystemet for studenter (varighet: 7 minutter, 29 sekunder).

Skjermdump fra introduksjonsvideo til kvalitetssystemet for studenter.

Se også #

3 Vedlegg
87349 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)