Rammeavtaler for innkjøp

NTNU har forpliktende rammeavtaler for innkjøp av varer og tjenester. Når du skal bestille en vare eller tjeneste som er dekket av en rammeavtale, skal avtaleleverandør brukes. Typiske områder vi har avtaler på er mobiltelefoner, møtemat, PC-er, hoteller, blomster og databriller. Noen få avtaler er ikke-forpliktende eller anbefalt. Om en avtale er forpliktende, ser du på siden til den enkelte rammeavtalen.

NTNUs rammeavtaler er også gjeldende for de tidligere høgskolene, men tidligere HiST har tre avtaler som gjelder inn i 2017:
- Renholdstjenester (Rotvoll) med Mint Rehold. Avtalen gjelder til 30.06.2017 og går deretter over i renhold egenregi NTNU.
- NAKU har avtale for design og filmtjenester med Klipp og Lim. Avtalen gjelder til 31.03.2017.
- EmWeb benyttes så lenge man har behov for det. Avtalen gjelder til 30.06.2017. 

For ansatte

Ofte kjøpte varer:

For bestillere

 

Undersider

1 Vedlegg
80152 Visninger
Gjennomsnitt (5 Stemmer)