Råd og utvalg ved AD-fakultetet

(Videresendt fra Råd og utvalg ved AB-fakultetet)

 Råd og utvalg ved Fakultet for arkitektur og design

Spørsmål og kommentarer til Fakultetsstyret eller ledelsen knyttet til følgende møter, meldes her.

Fakultetsstyret #

Mandat, møteplan, referater og kontaktinfo 

Mandat, møteplan, referater og kontaktinfo (før 2017)

Instituttledermøtet #

Mandat, deltagere og kontaktinfo - Instituttledermøtet

LOSAM (lokalt samarbeidsutvalg) #

Mandat, kontaktinfo mm. - LOSAM

Representanter, kontaktinfo mm. - LOSAM 

Ansettelsesutvalg #

Mandat, møteplan mm. - Ansettelsesutvalget (før 2017)

Tilsettingsråd #

Mandat, møteplan mm. - Tilsettingsrådet (før 2017)

0 Vedlegg
3167 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)