Råd og utvalg ved AD-fakultetet

(Videresendt fra Råd og utvalg ved AB-fakultetet)

 Råd og utvalg ved Fakultet for arkitektur og design

Spørsmål og kommentarer til Fakultetsstyret eller ledelsen knyttet til følgende møter, meldes her.

Fakultetsstyret #

Mandat, møteplan, referater og kontaktinfo

Mandat, møteplan, referater og kontaktinfo (før 2017)

Instituttledermøtet #

Mandat, deltagere og kontaktinfo - Instituttledermøtet

LOSAM (lokalt samarbeidsutvalg) #

Mandat, kontaktinfo mm. - LOSAM

Representanter, kontaktinfo mm. - LOSAM 

Ansettelsesutvalg #

Mandat, møteplan mm. - Ansettelsesutvalget

Tilsettingsråd #

Mandat, møteplan mm. - Tilsettingsrådet

Programråd Ph.d.  #

Møteplan og programrådsmedlemmer

0 Vedlegg
10552 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)