Publisering og båndlegging av oppgaver

Informasjon til studenter og ansatte om arkivering, (utsatt) publisering, og relatert aktivitet for bachelor- og masteroppgaver ved NTNU.

English version - Publishing and delayed publication of theses

Arkivering i NTNU Open #

Alle bachelor- og masteroppgaver som leveres gjennom Inspera Assessment (se unntak under "Konfidensiell...") vil arkiveres automatisk i NTNU Open, NTNU sitt institusjonelle arkiv. Dette vil skje så snart en karakter er endelig for den enkelte oppgave. Dette betyr ikke at oppgaven er åpent tilgjengelig.

Publisering #

Med publisering menes det å gjøre oppgaven tilgjengelig i NTNU Open; oppgaven er åpent søkbar og nedlastbar.

NTNU legger opp til og oppfordrer sterkt til publisering av alle bachelor- og masteroppgaver. Dette er synliggjøringen av NTNU sin produksjon. De tre kravene til publisering er:

  • Oppgaven må være bestått
  • Oppgaven må ikke inneholde konfidensiell informasjon
  • Studenten må godta publisering av sin oppgave

Merk at uavhengig av valget som gjøres, så vil metadata som tittel, forfatter, veileder og sammendrag bli tilgjengeliggjort. 

Utsatt publisering #

Utsatt publisering er noe som avtales unntaksvis, f.eks. gjennom en samarbeidsavtale med en bedrift/ekstern virksomhet. Oppgaven vil da publiseres straks datoen for utsatt publisering er passert.

Vanlige årsaker for utsatt publisering er dersom oppgaven er tenkt benyttet i senere arbeid med tanke på publikasjon eller høyere grad, eller at man samarbeider med en bedrift som jobber på dette området i et konkurranseutsatt marked. 

Konfidensiell informasjon/gradert materiale #

Oppgaver som inneholder opplysninger som er undergitt lovpålagt taushetsplikt (reglene om taushetsplikt er nedfelt i forvaltningsloven § 13), skal unntaksbehandles. Slike oppgaver skal ikke leveres i Inspera Assessment, på lik linje med at de ikke skal legges ved i e-post. De kan heller ikke arkiveres i NTNU Open, eller naturlig nok heller ikke publiseres.

Oppgaver med gradert informasjon skal kun behandles digitalt i Ephorte, et arkivsystem vurdert og godkjent for denne informasjonskategorien. Utover dette skal all behandling/distribusjon skje manuelt. 

Studentens valg #

Studenten eier sitt eget åndsverk, og har derfor et valg om hun eller han ønsker å publisere oppgaven sin. Dette er et valg som gjelder i et ubegrenset tidsrom, kun inntil en eventuell ombestemmelse av forfatteren. NTNU oppfordrer sterkt til publisering av alle bachelor- og masteroppgaver. Dette er synliggjøringen av NTNU sin produksjon. Det er også muligheten til å senere kunne laste ned og se på - eller dele - oppgaven med familie, venner og andre interesserte.

0 Vedlegg
1232 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)