Publisering og båndlegging av oppgaver

Informasjon til studenter og ansatte om hvordan arkivering, publisering, båndlegging og relatert aktivitet for bachelor- og masteroppgaver ved NTNU vil fungere fra høsten 2018.  

English version - Publishing and delayed publication of theses

Arkivering #

Alle bachelor- og masteroppgaver som leveres gjennom Inspera Assessment fra høstsemesteret 2018 vil arkiveres automatisk i NTNU Open; universitetet sitt institusjonelle arkiv. Dette vil skje så snart sensurprosessen er endelig avsluttet for den enkelte oppgave.

Publisering #

NTNU legger opp til og oppfordrer sterkt til publisering av alle bachelor- og masteroppgaver. Dette er synliggjøringen av NTNU sin produksjon. De tre kravene til publisering er:

  • Oppgaven må være bestått
  • Oppgaven må ikke inneholde konfidensiell informasjon
  • Studenten må godta publisering av sin oppgave

Merk at uavhengig av valget som gjøres, så vil metadata som tittel, forfatter, veileder og sammendrag bli tilgjengeliggjort i NTNU Open. 

Utsatt publisering - båndlegging #

Båndlegging av en oppgave innebærer utsatt publisering, og det er noe som avtales unntaksvis. En oppgave som er båndlagt vil publiseres straks båndleggingen er opphevet; når den avtalte båndleggingsdatoen er passert. 

I henhold til standardavtalen for å skrive oppgave i samarbeid med en bedrift,  er det adgang til helt eller delvis utsatt offentliggjøring, maksimalt i tre år. Behovet for utsatt offentliggjøring skal begrunnes.Vanlige årsaker for båndlegging er dersom oppgaven er tenkt benyttet i senere arbeid med tanke på publikasjon eller høyere grad, eller at man samarbeider med en bedrift som jobber på dette området i et konkurranseutsatt marked. 

Konfidensiell informasjon/gradert materiale #

Oppgaver som inneholder opplysninger som er undergitt lovpålagt taushetsplikt (reglene om taushetsplikt er nedfelt i forvaltningsloven § 13), skal unntaksbehandles. Slike oppgaver skal ikke leveres i Inspera Assessment, på lik linje med at de ikke skal legges ved i e-post. De kan heller ikke arkiveres i NTNU Open, eller naturlig nok heller ikke publiseres.

Oppgaver med gradert informasjon skal kun behandles digitalt i Ephorte, et arkivsystem vurdert og godkjent for denne informasjonskategorien. Utover dette skal all behandling/distribusjon skje manuelt. 

Studentens valg #

Studenten eier sitt eget åndsverk, og har derfor et valg om hun eller han ønsker å publisere oppgaven sin. Dette er et valg som gjelder i et ubegrenset tidsrom, kun inntil en eventuell ombestemmelse av forfatteren. NTNU oppfordrer sterkt til publisering av alle bachelor- og masteroppgaver. Dette er synliggjøringen av NTNU sin produksjon. Det er også muligheten til å senere kunne laste ned og se på - eller dele - oppgaven med familie, venner og andre interesserte.

0 Vedlegg
546 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)