Publisering og båndlegging av oppgaver

Informasjon til studenter og ansatte om arkivering, (utsatt) publisering, og relatert aktivitet for bachelor- og masteroppgaver ved NTNU.

English version - Publishing and delayed publication of theses

Arkivering i NTNU Open #

Alle bachelor- og masteroppgaver som leveres gjennom bruk av oppgavesettene for bachelor- og masteroppgaver i Inspera Assessment (se unntak under "Konfidensiell...") vil arkiveres automatisk i NTNU Open - NTNU sitt institusjonelle arkiv. Dette vil skje så snart en karakter er endelig for den enkelte oppgave. Dette betyr ikke at oppgaven er åpent tilgjengelig. Merk at oppgaver som får vurderingen "ikke bestått" vil ikke bli arkivert, da de ikke regnes som avsluttende oppgave.

Publisering #

Med publisering menes det å gjøre oppgaven tilgjengelig i NTNU Open; oppgaven er åpent søkbar og nedlastbar.

NTNU legger opp til og oppfordrer sterkt til publisering av alle bachelor- og masteroppgaver. Dette er synliggjøringen av NTNU sin produksjon. De tre kravene til publisering er:

  • Oppgaven må være bestått
  • Oppgaven må ikke inneholde konfidensiell informasjon
  • Studenten må godta publisering av sin oppgave

Merk at uavhengig av valget som gjøres, så vil metadata som tittel, forfatter, veileder og sammendrag bli tilgjengeliggjort. 

Publiseringsavtale #

Om du godkjenner å publisere din bachelor-/masteroppgave ved innlevering i Inspera Assessment, så godkjenner du samtidig gjeldende publiseringsavtale. Gjeldende publiseringsavtale er versjon 1.0, og den ligger som vedlegg nederst på denne siden, eller du kan laste ned publiseringsavtalen her.

Utsatt publisering #

Utsatt publisering er noe som avtales unntaksvis, f.eks. gjennom en samarbeidsavtale med en bedrift/ekstern virksomhet. Oppgaven vil da publiseres straks datoen for utsatt publisering er passert.

Vanlige årsaker for utsatt publisering er dersom oppgaven er tenkt benyttet i senere arbeid med tanke på publikasjon eller høyere grad, eller at man samarbeider med en bedrift som jobber på dette området i et konkurranseutsatt marked. 

Konfidensiell informasjon/gradert materiale #

Oppgaver som inneholder opplysninger som er undergitt lovpålagt taushetsplikt (reglene om taushetsplikt er nedfelt i forvaltningsloven § 13), skal unntaksbehandles. Slike oppgaver skal ikke leveres i Inspera Assessment, på lik linje med at de ikke skal legges ved i e-post. De kan heller ikke arkiveres i NTNU Open, eller naturlig nok heller ikke publiseres.

Oppgaver med gradert informasjon skal kun behandles digitalt i Ephorte, et arkivsystem vurdert og godkjent for denne informasjonskategorien. Utover dette skal all behandling/distribusjon skje manuelt. 

Studentens valg #

Studenten eier sitt eget åndsverk, og har derfor et valg om hun eller han ønsker å publisere oppgaven sin. Dette er et valg som gjelder i et ubegrenset tidsrom, kun inntil en eventuell ombestemmelse av forfatteren. NTNU oppfordrer sterkt til publisering av alle bachelor- og masteroppgaver. Dette er synliggjøringen av NTNU sin produksjon. Det er også muligheten til å senere kunne laste ned og se på - eller dele - oppgaven med familie, venner og andre interesserte.

1 Vedlegg
2127 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)