Publisere med åpen tilgang - Open Access

NTNU Universitetsbiblioteket gjør det mulig for deg å publisere dine vitenskapelige arbeider med åpen tilgang. På denne siden kan du finne informasjon om hvordan du publiserer med Open Access.

English version: Publish with Open Access


Temaside om publisering | Publisere med åpen tilgang


Hva er åpen publisering? #

Åpen publisering, eller Open Access (OA), innebærer at fagfellevurderte, vitenskapelige publikasjoner gjøres fritt tilgjengelig på Internett. Forfatteren(e) beholder opphavsretten til publikasjonen, men gir tillatelse til at alle med tilgang til Internett kan lese og benytte den.

Opphavsretten til Open Access-publikasjoner opprettholdes som regel ved hjelp av Creative Commons-lisenser. Disse lisensene regulerer hvilken bruk som kan gjøres av teksten, og  sikrer at forfatteren får den anerkjennelse for sitt arbeide som han/hun fortjener.

Hvorfor skal du publisere Open Access? #

Det er mange gode grunner til å publisere åpent:

  • Forskningen din blir tilgjengelig også for forskere og institusjoner som ikke har råd til å opprettholde abonnementstidsskrifter med stadig økende kostnader.
  • Fordi forskningen din blir lettere tilgjengelig og mer synlig, kan den få større gjennomslagskraft. Åpent tilgjengelige publikasjoner blir blant annet lest mer og sitert oftere enn publikasjoner i abonnementstidsskrifter.
  • Forskningen din blir åpent tilgjengelig også for allmennheten, og kan dermed få større gjennomslag i den offentlige samtalen.
  • De som finansierer forskningen din stiller krav til åpen publisering. Både EU og Norges Forskningsråd krever nå at publikasjoner de har finansiert gjøres Open Access. Forskningsrådet har nå innført en ny finansieringsordning av OA, som betyr at slike utgifter ikke skal tas med i prosjektsøknaden.

Hvordan publiserer du Open Access? #

Det finnes ulike veier til åpen publisering:

Egenarkivering (”Grønn OA”) #

Du har allerede publisert en artikkel i et fagfellevurdert tidsskrift, og gjør en kopi av publikasjonen tilgjengelig i NTNUs institusjonelle arkiv, NTNU Open.

Det vil som regel gjelde den siste manusutgaven av artikkelen din, etter fagfellevurdering og før publisering. De aller fleste tidsskrifter godtar en eller annen form for egenarkivering. NTNU Universitetsbiblioteket klarerer rettighetene for åpen publisering med det enkelte tidsskrift / forlag.

Legg fullteksten inn i CRIStin via funksjonen “Lever fulltekstdokument”. Dersom du har rett til å legge ut artikkelen i fulltekst vil den få en varig URL.

Open Access-publisering (”Gull OA”) #

Denne formen for Open Access innebærer at du publiserer i et åpent, fagfellevurdert tidsskrift eller bokserie.

Vi anbefaler at du publiserer i en publiseringskanal som er godkjent på nivå 1 eller 2 i DBHs register over publiseringskanaler og i tilfellet tidsskrift registrert i Directory of Open Access Journals, DOAJ. Registrering i DOAJ sikrer at tidsskriftet tilfredsstiller rimelige krav til Open Access.

Å undersøke DOAJ-registrering er viktig fordi det eksisterer en lang rekke useriøse aktører som forsøker å lokke forskere til å publisere i tidsskrifter med mangelfull eller fraværende fagfellevurdering. 

NTNU har forhandlet fram avtaler med ulike forlag for å sikre at NTNU dekker mest mulig av kostnadene for våre korresponderende forfattere. Noen avtaler dekker hele publiseringsavgiften, mens andre avtaler gir forfatteren rabatt på publiseringsavgiften. Du kan lese mer om disse avtalene på siden «Avtaler for publisering med åpen tilgang»

Frikjøp av enkeltartikler i abonnementstidsskrifter (”Hybrid Open Access”) #

Mange abonnementstidsskrifter tilbyr deg å betale en avgift for at de skal gjøre artikkelen din fritt tilgjengelig. Slik publisering medfører gjerne at institusjonene betaler dobbelt for publikasjoner, først gjennom abonnement og så gjennom frikjøp av våre publikasjoner i disse kanalene. NTNU har forhandlet fram avtaler med ulike forlag for å unngå nettopp dette, og for å sikre at NTNU dekker kostnadene for våre korresponderende forfattere.

Etablere OA-tidsskrift eller gjøre et eksisterende tidsskrift om til Open Access #

NTNU Universitetsbiblioteket har etablert tjenesten NTNU Open Access Journals for forskere og fagmiljøer som ønsker å starte opp fagfellevurderte Open Access-tidsskrifter, eller gjøre om eksisterende tidsskrifter til Open Access.

Kontakt #

Følg vår kanal på Innsida - Nytt fra Universitetsbiblioteket.

1 Vedlegg
34363 Visninger