Psykologtjeneste for ansatte

19.08.20: Informasjonen på denne siden er under oppdatering. Ta kontakt med Tove Gjelset hvis du har spørsmål om riktig fremgangsmåte for bestilling og godkjenning av psykologbesøk. 

MIDLERTIDIG ENDRING som følge av koronasituasjonen #

Inntil videre gjelder følgende fremgangsmåte for bestilling og godkjenning av psykologbesøk: 

1. Ansatte må snakke med sin leder for å få godkjenning av psykologbesøk ved Coperiosenteret 
2. Leder sender en bekreftelse på e-post til torben.jenssen@coperio.no (den ansatte settes på kopi)
3. Leder ettersender rekvisisjon for bestillingen
4. Den ansatte kontakter Coperiosenteret for timebestilling slik som før

Her finner medarbeidere og ledere informasjon om NTNUs avtale med ekstern psykolog eller veileder. 

English version - Psychologist service for employees

Temaside om Helse, miljø og sikkerhet | Sider merket med HMS

NTNU har avtale med Coperiosenteret (CS) i Trondheim for bistand til alle ansatte med behov for oppfølging hos psykolog eller veileder på grunn av arbeidsrelaterte plager. Ansatte kan få dekket individuell behandling eller veiledning i inntil 10 timer for lettere psykiske helseplager og/eller reaksjoner samt stressrelaterte plager.

Tilbudet forutsetter at plagene er arbeidsrelaterte og at leder beslutter at enheten har mulighet til å dekke kostnadene. Arbeidsrelaterte plager er plager som har sin årsak i arbeidet, påvirkes av arbeidet eller påvirker arbeidsevnen. Leder vurderer i hvert enkelt tilfelle om enheten har mulighet til å dekke kostnadene for oppfølging hos psykolog. Målet er å forebygge sykefravær og/eller bidra til at den ansatte kommer tilbake til arbeidet. Leder, CS og NTNUs bedriftshelsetjeneste (BHT) har taushetsplikt og ivaretar den ansattes personvern.

Hvis leder er usikker på om det er oppfølging hos psykolog som er hensiktsmessig for den ansatte, kan man be om en vurdering fra BHT. Dette kan være rådgivning til leder via telefon eller en konsultasjon for den ansatte hos BHT.

Slik går du fram som ansatt hvis du vil snakke med psykolog eller veileder hos CS #

  1. Kontakt din leder for en samtale om situasjonen. Du kan også kontakte BHT for råd og veiledning hvis du er usikker på hva du har behov for.
  2. Hvis leder har mulighet til å dekke utgiftene til behandling får du en rekvisisjon og du kontakter selv CS for timebestilling. Det første møtet hos CS er en samtale for å kartlegge din situasjon slik at du kan få best mulig behandling. Hvis CS kan hjelpe deg, inngår dere en avtale om behandling.
  3. Du gir selv beskjed til din leder når samtalene hos CS er avsluttet.
  4. Dersom du ikke møter til avtalt time hos CS uten å ha avbestilt to dager i forveien, må du selv betale for den ubenyttede timen.
  5. Hvis CS mener at den ansatte bør følges opp videre av BHT skal CS sende sluttrapport til BHT.

Dette skal leder gjøre #

  1. Du skriver ut en rekvisisjon til den ansatte i henhold til rød tekst i illustrasjonseksempelet under. Den ansatte bestiller selv time hos CS. Merk at BtB ikke kan benyttes på grunn av helseopplysinger og personvern.
  2. Dersom det er behov for samtaler utover det avtalte antall timer, må det avtales med deg som leder i forkant av gjennomføring av disse.
  3. CS fakturerer arbeidsgiver månedelig.

Rekvisisjon #

Leder fyller ut rekvisisjon som den ansatte tar med seg til Coperiosenteret. Alt som er fylt ut med rødt i illustrasjonseksempelet under må fylles ut av leder, med unntak av prosjektnummer som bare fylles ut dersom det er aktuelt.

Kontakt #

Siden er oppdatert 19.08.2020

1 Vedlegg
7660 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)