Prosjektstøtte...

Prosjektprosessen ved ISM

Denne siden er for prosjektledere ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM). 

Skal du søke forskningsmidler? #

Husk å registrere søknaden din i Søkerportalen for ISM. Alle søknader til eksterne midler skal registreres i denne søkerportalen i forkant av søknadsfristen. Administrasjonen setter ofte en intern ISM-frist for registrering ifm større utlysninger. 

Trenger du hjelp i søknadsfase, gjennomføring eller avslutning av forskningsprosjektet?  #

Se ISMs støttestide for forskning (i Sharepoint) som gir deg verktøy, nyttige lenker og annen relevant informasjon til hjelp i alle faser i et forskningsprosjekt, fra ide, søknad, gjennomføring og avslutning.

Kontakt #

Prosjektstøtte ved ISM: prosjektstotte@ism.ntnu.no | Administrativ forskningsstøtte ved ISM.

Andre nyttige lenker relatert til forskningsprosjekt og helseforskning:  #

1 Vedlegg
10835 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)