Praksisutveksling i utlandet

Har du obligatorisk praksis som en del av utdanningen din, kan det være mulig å ta praksisen som utveksling i utlandet. Praksisoppholdet kan også kombineres med å ta emner ved et utenlandsk lærested. 

Studenter som ikke har obligatorisk praksis kan få støtte til praksisopphold hvis det er relevant for studiet. 

Du bør starte planleggingen av utenlandsoppholdet ditt så tidlig som mulig, gjerne 1 år før du ønsker å reise. Du bør ha fullført minst 60 studiepoeng, og praksisoppholdet må passe inn i studieplanen din.

Finn land og studiested/praksissted for utveksling #

Slik søker du om utveksling #

Etter du har søkt - før du reiser #

Under oppholdet #

Etter oppholdet #

0 Vedlegg
5259 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)