Pleiepenger

På denne siden finner du informasjon om hva pleiepenger er og hvordan du kan søke om pleiepenger. 

English version - Allowance for care of close relatives

Temaside om permisjon | Sider merket med permisjon

Som foreldre eller nært pårørende kan du få pleiepenger hvis du pleier et sykt barn. Det samme kan du få dersom du pleier nærtstående personer i livets sluttfase. Pleiepengene skal være erstatning for tapt arbeidsinntekt.

Pleiepenger ved barns sykdom #

Som hovedregel må du har vært i jobb de siste fire ukene før pleiepengene skal starte. I utgangspunktet har du ikke rett til pleiepenger hvis barnet har en varig sykdom. Sykdommen anses som varig når den etter all sannsynlighet vil vare i to til tre år eller mer. Men dersom den varige sykdommen er livstruende eller svært alvorlig, kan du likevel ha rett til pleiepenger i startfasen av sykdommen eller i ustabile faser.

Du kan få pleiepenger for et sykt barn så lenge barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie og vilkårene for øvrig er oppfylt.

Pleiepenger i livets sluttfase #

Du kan få pleiepenger for pleie av en nærstående i livets sluttfase i inntil 60 dager for hver person du pleier. Du trenger ikke å ta dagene sammenhengende. Dagene kan også deles mellom flere personer. Det gjelder både om pleien foregår i ditt eget hjem eller hjemmet til den pleietrengende.

Kilder #

Kontakt #

Ved spørsmål om pleiepenger, kontakt din nærmeste HR-medarbeider

Sist endret 03.12.2019

0 Vedlegg
7009 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)