Digital...

Personvern i nettbasert undervisning

Hvordan ivareta personvern i nettbasert undervisning.

Temaside: Nettbasert undervisning | Sider merket: personvern 

English version: Privacy in online teaching

Det er fint for studentene å ha mulighet til å se opptak av undervisningen for repetering av stoffet, men inkluderer opptaket ditt studentaktivitet er det klare regler for personvern som skal overholdes. Disse kravene er det du som foreleser som skal se til at følges. 

Sanntids strømming regnes ikke som opptak, selv om det muliggjør at den enkelte som følger undervisningen har mulighet til å gjøre opptak av den. Individuelle opptak av undervisningen bryter ikke med personvernslovgivingen eller GDPR, så lenge opptakets formål er å kun bruke det privat. Det forutsetter at opptaket ikke publiseres.

Jeg skal gjøre opptak av nettbasert undervisning #

Opptak av undervisningen vil bidra til at studenter kan se forelesningen på nytt for å repetere stoffet, og undervisningen blir enda mer tilgjengelig.

Hvis du skal holde nettbasert undervisning og gjøre opptak av den, må du være oppmerksom på at det er du som har ansvar for at regelverk om personvern overholdes. 

 Jeg skal gjøre opptak der andre kan bli med på opptaket. 

 Jeg skal gjøre opptak der kun jeg selv blir med på opptaket.

Opptak av annen aktivitet enn undervisning #

Uansett hvilken type opptak du gjør, må du dokumentere hva formålet med opptaket er. Formålet skal være knyttet til NTNUs virksomhet.

Alle opptak foretatt for et angitt formål kan kun brukes til det formålet. Ønsker du å bruke opptaket til noe annet i ettertid, må det vurderes om det er behandlingsgrunnlag for det nye formålet. 

Behandling av personopplysninger i forbindelse med undervisning.

Kontakt #

Har du spørsmål om personvern i nettbasert undervisning, ta kontakt i NTNU Hjelp.

2 Vedlegg
2958 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)