IT-studier på...

Pensumlitteratur – IDI

(Videresendt fra Pensumlitteratur IDI Kalvskinnet)

Hopp direkte til ditt studie:

Dataingeniør – ITHINGDA

1. år

Emne Pensumlitteratur
TDAT1001 Programmering grunnkurs Else Lervik og Vegard B. Havdal: "Programmering i Java", siste utgave. Egenproduserte leksjoner om OpenGL samt nettressurser, som gjøres tilgjengelig på skolens læringsplattform etter oppstart av emnet.
TDAT1007 Ingeniørfaglig innføringsemne Leksjoner og nettressurser gjøres tilgjengelig på skolens læringsplattform etter oppstart av emnet.
TDAT1001 Programmering grunnkurs Else Lervik og Vegard B. Havdal: "Programmering i Java", siste utgave. Egenproduserte leksjoner om OpenGL samt nettressurser, som gjøres tilgjengelig på skolens læringsplattform etter oppstart av emnet.
TDAT1003 Datateknikk og operativsystem Kompendiene Datateknikk av Geir Ove Rosvold og Operativsystemer av Geir Maribu. I tillegg kommer det en god del nettressurser som er integrert i læringsaktivitetene.
TDAT1005 Databaser med videregående programmering Kjell Toft Hansen, Tore Mallaug: Databaser, siste utgave. Else Lervik, Vegard B. Havdal: Programmering i Java, siste utgave. Leksjoner og andre nettressurser gjøres tilgjengelig på skolens læringsplattform etter oppstart av emnet.
TDAT1006 Systemutvikling 1 med databaseprosjekt Craig Larman, Applying UML and Patterns, An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development, Prenctice Hall, siste utgave.

 

2. år

Emne Pensumlitteratur
TDAT2001 Realfag for dataingeniører Fysikk: Young & Freedman: University Physcis with Modern Phyics, siste utgave. Statistikk: Gunnar G. Løvås: Statistikk for universiteter og høgskoler, siste utgave. Kjemi: Forelesningsnotater samt materiale utlagt på ItsLearning
TDAT2002 Matematikk 2 -James Stewart: Calculus, Early Transcendentals, samme utgave (eller nyere) som ble brukt i Matematikk 1 året før. -E. T. Sauer: Numerical Analysis, siste utgave. -S. S. Epp: Discrete Mathematics with Applications, samme utgave (eller nyere) som ble brukt i Matematikk 1 året før.
TDAT2003 Systemutvikling 2 med web-applikasjoner - Larman, Craig: "Applying UML and Patterns, An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development", Prentice Hall, samme utgave (eller nyere) som ble brukt i Systemutvikling 1 året før.
- Amuthan, G.: "Spring MVC: Beginner's Guide" (2014). ISBN-13: 978-1-78328-487-0
- Leksjoner som gjøres tilgjengelig på avdelingens læringsplattform.
TDAT2005 Algoritmer og datastrukturer «Hafting og Ljosland: Algoritmer og datastrukturer, ISBN 82-05-31144-7» «Epp: Discrete Mathematics with Applications, 4. utgave ISBN 978-0-495-82616-3»
Samt materiale som deles ut.
TDAT2004 Datakommunikasjon og nettverksprogrammering Øyvind Hallsteinsen, Bjørn Klefstad, Olav Skundberg: Innføring i Datakommunikasjon, siste utgave.
Else Lervik, Vegard B. Havdal: Programmering i Java. Leksjoner og nettressurser.

 

3. år

Emne Pensumlitteratur
Valgbare emner Se emnebeskrivelser
TDAT3002 Systemtenkning med økonomi Lærebok i økonomi: Trond Kristoffersen: Årsregnskapet, siste utgave. Fagbokforlaget. Leksjoner og annet materiell legges ut fortløpende på læringsplattformen.
TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Vitenskapsteori og –metode: Internettressurser og andre ressurser gjøres tilgjengelig for studentene ved oppstart av emnet. Med hensyn til oppgavegjennomføringen, så må studentene selv finne fram til aktuell litteratur på området.

 

Informatikk, drift av datasystemer – ITBAINFODR

1. år

Emne Pensumlitteratur
IDRI1002 Informatikk 1 Databaser: Databaser, 2. utgave, Kjell Toft Hansen, Tore Mallaug, Gyldendal Akademiske/Tisip. Egenproduserte leksjoner, videostoff og relevante lenker gjøres tilgjengelig på skolens læringsplattform etter studiestart.
IBED1002 Økonomisk styring og regnskap 10 skriftlige leksjoner vil bli gjort tilgjengelig på skolens læringsplattform etter studiestart. Lærebok: Årsregnskapet, av Trond Kristofferen, utgave 3 eller nyere.
IDRI1007 Informatikk 2 - Innføring i Datakommunikasjon. Hallsteinsen, Klefstad, Skundberg. 2. utgave utgitt på Gyldendal akademisk forlag og TISIP ISBN/EAN: 9788205384149. - Drift av lokalnettverk. Arne B. Mikalsen. Siste utgave utgitt på TAPIR akademisk forlag. • - Kompendium i Datateknikk. Geir Ove Rosvold. • - Kompendium i Operativsystemer. Geir Maribu.
IDRI1005 Objektorientert programmering med systemarbeid Egenproduserte leksjoner og relevante lenker vil bli gjort tilgjengelig på skolens læringsplattform etter studiestart.

 

2. år

Emne Pensumlitteratur
IDRI2001 Drift av datasystemer 1 Leksjoner og selvstendig innhenting av informasjon fra internett og andre kilder.
IDRI2007 Prosjekt- og dokumentasjonsarbeid Gottschalk og Gottschalk: IT og Prosjektledelse Asbjørn Rolstadås: Praktisk prosjektstyring
IDRI2008 Drift av datasystemer 2 Praktisk Linux av Geir Maribu, 3. utgave pluss utdelt materiale i form av pdf-filer
IDRI2004 Informasjons- og systemforvaltning Oppgis ved studiestart.
IDRI2003 Entreprenørskap Utvalgte artikler og skriftlige leksjoner skrevet av emneansvarlige vil bli gjort tilgjengelig på skolens læringsplattform etter studiestart. Lærebok: ”The portable MBA in Entrepreneurship” skrevet av Bygrave & Zacharakis (4. utgave fra Wiley). Eventuelle endringer blir oppgitt ved studiestart.

 

3. år

Emne Pensumlitteratur
IDRI3002 Drift og sikring av forretningskritiske systemer Materiale som deles ut, samt nettsider og annet materiale det lenkes/henvises til.
IDRI3003 IT, miljø og samfunn Leksjoner skrevet spesielt for emnet og lenker til artikler som gjøres tilgjengelig på skolens læringsplattform etter studiestart.
Valgbart emne 1 IDRI3005 Powershell i praktisk scripting eller MET1001 Matematikk, se emnebeskrivelser
IDRI1004 Markedsorientert produktutvikling Utvalgte artikler, skriftlige leksjoner vil bli gjort tilgjengelig på skolens læringsplattform etter studiestart. Lærebok: Markedsføringsledelse av Philip Kotler (norsk utgave utgitt av Gyldendal Akademiske).
Valgbart emne 2 IDRI3004 ITIL v3 eller MET1002 Statistikk, se emnebeskrivelser
IDRI2006 Organisasjon og ledelse Hvordan organisasjoner fungerer. Siste utgave. Fortfatter: Dag Ingvar Jacobsen og Jan Thorsvik
IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer Ingen spesifikke læremidler, nødvendig litteratur er avhengig av den enkelte oppgaven.

 

Informatikk, informasjonsbehandling – ITBAINFO

1. år

Emne Pensumlitteratur
IINI1001 IT introduksjon Egenproduserte leksjoner og relevante lenker.
IINI1002 Webutvikling 1 Egenproduserte leksjoner og relevante lenker.
IINI1003 Databaser Kjell Toft Hansen, Tore Mallaug: Databaser, siste utgave.
IINI1004 Programmering i Visual Basic Skrevne leksjoner, videostoff og internett-ressurser.
IINI1005 Teamarbeid Læremateriell vil bli tilgjengeliggjort på skolens læringsplattform etter studiestart.
IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 10 skriftlige leksjoner vil bli gjort tilgjengelig på skolens læringsplattform etter studiestart.Utvalgte kapittel fra læreboken, Årsregnskapet, skrevet av Trond Kristoffersen, utgave 4. Endringer kan komme ved ny utgave av lærebok.
IINI1007 Drift av lokalnettverk Drift av lokalnettverk. Arne B. Mikalsen. Siste utgave utgitt på TAPIR akademisk forlag.
IINI1008 Datamaskinteknikk Skriftlige leksjoner med tilhørende øvinger, løsningsforslag og opplæringsvideoer.
IINI1009 Datakommunikasjon Leksjoner publisert på nett. Øyvind Hallsteinsen, Olav Skundberg, Bjørn Klefstad: Innføring i Datakommunikasjon, siste utgave
IINI1010 Objektorientert programmering med systemarbeid Egenproduserte leksjoner og relevante lenker vil bli gjort tilgjengelig på skolens læringsplattform etter studiestart.
IINI1011 Bedriftsøkonomi Læremidler i faget er skriftlige leksjoner og lærebok. Læreboken som skal benyttes opplyses ved studiestart.

 

2. år

Emne Pensumlitteratur
IINI2001 Webutvikling 2 Egenproduserte leksjoner og relevante artikler.
IINI2013 - Økonomisk analyse med regneark Utvalgte kapitler i Lærebok: Årsregnskapet - en grunnleggende innføring. Av Trond Kristoffesen. Siste utgave.
IINI2012 Informasjonsforvaltning Pensumstoff oppgis ved oppstart.
IINI2004 Sosiale medier Skrevne leksjoner, videostoff og Internett-ressurser.
IINI2005 Datastøttet samhandling Skrevne leksjoner, videostoff og Internett-ressurser som tilgjengeliggjøres på skolens læringsplattform ved studiestart.
IINI2006 Organisasjon og ledelse Læremidler i emnet er en lærebok. Læreboken som skal benyttes opplyses ved studiestart.
Valgbart emne 1 IINI2007 Webdesign eller IINI2011 Praktisk Linux, se emnebeskrivelser
IINI2008 Operativsystemer Materiale som deles ut, og nettsider det lenkes til.
IINI2009 Informasjonssikkerhet og produktforvaltning Lærebok og pensum oppgis ved studiestart.
IINI2010 Entreprenørskap Skriftlige leksjoner skrevet av emneansvarlig, Eventuell lærebok blir oppgitt ved oppstart i faget + eventuelle artikler.

 

3. år

Emne Pensumlitteratur
IINI3012 - Big data Decided upon course start.
Valgbart emne 2 INI3003 Webprogrammering i PHP eller IINI3004 Webprogrammering i ASP.NET, se emnebeskrivelser.
IINI3013 - Samhandlingsplattformer med Sharepoint Skrevne leksjoner, videostoff og internett-ressurser tilgjengeliggjøres på skolens læringsplattform ved studiestart.
IINI3001 IT, miljø og samfunn Leksjoner skrevet spesielt for emnet og lenker til artikler som gjøres tilgjengelig på skolens læringsplattform etter studiestart.
Valgbart emne 3 IINI3006 HTML5 eller MET1001 Matematikk, se emnebeskrivelser.
IINI3007 Markedsorientert produktutvikling Utvalgte artikler, skriftlige leksjoner skrevet av emneansvarlig, læreboken Markedsføringsledelse skrevet av Philip Kotler (norsk utgave utgitt av Gyldendal Akademisk). Endring kan komme ved ny utgave av lærebok.
Valgbart emne 4 IINI3014 ITIL v3 eller MET1002 Statistikk, se emnebeskrivelser.
IINI3009 IT-strategi i organisasjoner Artikkelsamling.
IINI3011 Bacheloroppgave i Informasjonsbehandling Vitenskapsteori og -metode: Internettressurser og andre ressurser gjøres tilgjengelig for studentene ved oppstart av emnet. Maler og andre ressurser. Med hensyn til oppgavegjennomføringen, så må studentene selv finne fram til aktuell litteratur på området.

 

IT-støttet bedriftsutvikling – ITBAITBEDR

1. år

Emne Pensumlitteratur
IDRI1002 Informatikk 1 Databaser: Databaser, 2. utgave, Kjell Toft Hansen, Tore Mallaug, Gyldendal Akademiske/Tisip. Egenproduserte leksjoner, videostoff og relevante lenker gjøres tilgjengelig på skolens læringsplattform etter studiestart.
IBED1002 Økonomisk styring og regnskap 10 skriftlige leksjoner vil bli gjort tilgjengelig på skolens læringsplattform etter studiestart. Lærebok: Årsregnskapet, av Trond Kristofferen, utgave 3 eller nyere.
IDRI1004 Markedsorientert produkt­utvikling Utvalgte artikler, skriftlige leksjoner vil bli gjort tilgjengelig på skolens læringsplattform etter studiestart. Lærebok: Markedsføringsledelse av Philip Kotler (norsk utgave utgitt av Gyldendal Akademiske).
IBED1003 Informasjonsforvaltning Pensumstoff oppgis ved oppstart.
IDRI2006 Organisasjon og ledelse Hvordan organisasjoner fungerer. Siste utgave. Fortfatter: Dag Ingvar Jacobsen og Jan Thorsvik
IDRI1005 Objektorientert programmering med systemarbeid Egenproduserte leksjoner og relevante lenker vil bli gjort tilgjengelig på skolens læringsplattform etter studiestart.
IDRI1001 Bedriftsøkonomi Læremidler i emnet er skriftlige leksjoner og lærebok. Informasjon om Læreboken vil dere få ved studiestart. Leksjonene vil bli gjort tilgjengelige på skolens læringsplattform etter studiestart.

 

2. år

Emne Pensumlitteratur
IBED2001 Datastøttet samhandling og sosiale medier Skrevne leksjoner, videostoff og Internett-ressurser som tilgjengeliggjøres på skolens læringsplattform ved studiestart.
IBED2002 Endringsledelse Informasjon om lærebøker i emnet vil foreligge på avdelingens nettsider senest 1.6.
IBED2005 Økonomisk analyse og rapportering med regneark Utvalgte kapitler i Lærebok: Årsregnskapet - en grunnleggende innføring. Av Trond Kristoffesen. Siste utgave. Læremidler utdelt i emnet.
IBED3003 Utdanning og arbeid i Europa Artikler og andre nettressurser: Oversikt og lenkelister gjøres tilgjengelig på skolens læringsplattform etter studiestart.
IBED3008 Samhandlingsplattformer med Sharepoint  
IDRI2003 Entreprenørskap Utvalgte artikler og skriftlige leksjoner skrevet av emneansvarlige vil bli gjort tilgjengelig på skolens læringsplattform etter studiestart. Lærebok: ”The portable MBA in Entrepreneurship” skrevet av Bygrave & Zacharakis (4. utgave fra Wiley).
IDRI2005 IT-strategi i organisasjoner  
IBED2003 Informasjonssikkerhet og produktforvaltning Lærebok og pensum oppgis ved studiestart.

 

3. år

Emne Pensumlitteratur
Valgbare emner Se emnebeskrivelser
IDRI3004 ITIL v3 I dette emnet skal vi bruke læreboken Foundations of IT Service Management Based on ITIL V3. ISBN 978-90-8753-057-0. Pensum i emnet er hentet fra hele boken, samt diverse leksjoner og øvinger som blir gjort tilgjengelig underveis i kurset.
IDRI3003 IT, miljø og samfunn Leksjoner skrevet spesielt for emnet og lenker til artikler som gjøres tilgjengelig på skolens læringsplattform etter studiestart.
IBED3002 Prosjektledelse og forretningssystemer Pensumlitteratur fastsettes ved kursstart og i dette emnet er det aktuelt å bruke en lærebok innen prosjektledelse og en lærebok innen forretningssystemer. Aktuelle lærebøker er: - Project Management for Information Systems (fifth edition) av James Cadle og Donald Yeates, 2008. - Modern ERP. Select, implement and use today´s advanced business systems av , M. Bradford, 2010.
IBED3001 Bacheloroppgave i IT-støttet bedriftsutvikling Anbefalt litteratur: Tor Busch Akademisk skriving, fagbokforlaget 2013 ellers nødvendig litteratur avhengig av den enkelte oppgaven.

 

IKT-basert samhandling – ITMAIKTSA

1. år

Emne Pensumlitteratur
TDMA4001 Samhandlingsteknologi Se emnebeskrivelsen.
TDMA4002 Prosjektledelse Se emnebeskrivesen.
TDMA4003 Vitenskapelig metode Pensumlitteratur fastsettes ved kursstart. Aktuelle lærebøker kan være: - Kvalitative forskningsmetoder i praksis, 2. utgave av Aksel Tjora, (2012). - Research Design, av John W. Creswell, (2014).
TDMA4004 IT-Støttet kunnskapsforvaltning Se emnebeskrivesen.
TDMA4005 Concurrent Design Se emnebeskrivesen.
TDMA4006 Bedriftstilpasset e-læring Se emnebeskrivesen.
TDMA4007 Implementasjon og anvendelse av samhandlingsløsninger Se emnebeskrivesen.

 

2. år

Emne Pensumlitteratur
TDMA5001 Samhandlingsledelse Se emnebeskrivesen.
TDMA5002 Markedsledelse og forretningsmodeller Pensumlitteratur fastsettes ved kursstart. Aktuell lærebok kan være: - Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers av Alexander Osterwalder og Yves Pigneur (2010). (Finnes også i norsk utgave).
TDMA5003 Masteroppgave Pensumlitteratur fastsettes ved kursstart. I dette emnet benyttes i hovedsak litteratur tilpasset individuelle masterprosjekter. I tillegg er det aktuelt å benytte noen læremidler som er felles for alle studenter. Følgende lærebok er i denne sammenheng aktuell: - How to Write Dissertations & Project Reports av I. Weyers og K. McMillan (2011).
0 Vedlegg
2603 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)