Parkeringsregler på NTNU

Regler for parkering på NTNUs områder. Gjelder ansatte, studenter og besøkende. English version: Parking rules at NTNU

Temaside om parkering | Sider merket parkering

Alle må betale parkeringsavgift for å parkere på NTNUs områder. Det er privatrettslig håndheving av parkering på universitetets områder, og dette betyr at NTNU selv bestemmer hvordan parkering på universitetsområdene skal skje. NTNU kan legge til, fjerne og endre p-plasser uten å måtte søke om tillatelse om dette fra skiltmyndighet/Trondheim kommune.

Fra 1. mai omfattes Tungasletta, Tungaveien, Rotvoll og Arkitekt Christies gt. av NTNUs parkeringsordning. Nåværende parkeringsordning videreføres inntil videre for Gjøvik og Ålesund. 

Priser #

Ansatte og studenter kan også parkere i sone A og B, men må da betale vanlig avgift på 25 kroner per time på linje med besøkende. Det er samme prisnivå på parkering på alle campus.

Tidsrom for avgift #

Parkeringsavgiften gjelder på hverdager mellom kl 8- 16. Helger og helligdager er gratis.

Betalingsmetoder #

Det er 3 betalingsalternativer. Så lenge du har registrert kjøretøyet ditt i NTNUs bilnummerdatabase får du NTNU-takst på parkering.

Parkeringssoner #

Alle andre plasser enn Gløshaugen kan du parkere hvor du vil så lenge du følger skiltingen på stedet.

Parkering ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) #

Se egen parkeringsinformasjon for MH.

Parkering på NTNU Vitenskapsmuseet #

 • Parkering kun for NTNUs ansatte og studenter
 • Parkering forbudt for besøkende man-fre kl. 8-16, tillatt hverdager kl. 16-08, samt lørdag og søndag
 • NB! Ansatte/studenter med elbil må registrere seg i bilnummerdatabasen for å parkere her

Parkering på Gløshaugen  #

Kart over parkeringssonene på Gløshaugen

 SoneFor besøkendeElbilMCHC Ansatte og studenter
      Sone Akrever søknad for nærparkering, eller betal som "NTNU besøkende"
      Sone Bkrever søknad for nærparkering, eller betal som "NTNU besøkende"
      Sone CneiRegistrer først--  
      Sone D

Forklaring:

 • Sone A - kun for ansatte/studenter med tillatelse for nærparkering, samt besøkende. Tillatt også for HC, MC og elbil.
 • Sone B - kun for ansatte/studenter med tillatelse for nærparkering, samt besøkende. Tillatt også for HC, MC og elbil.
 • Sone C - kun for NTNUs ansatte og studenter. Parkering forbudt for besøkende. NB! Ansatte/studenter med elbil må registrere seg i bilnummerdatabasen for å parkere her
 • Sone D - tillatt for alle NTNUs ansatte/studenter og besøkende
 • Besøksplasser på Gløshaugen - NTNUs ansatte og studenter kan også parkere i sone A og B som NTNU besøkende. Dette betyr at de ikke får mulighet til å betale NTNU-takst (3 kr/time), men må betale besøkstakst  som "NTNU Besøkende" (25 kr/time). 

Nærparkering på Gløshaugen (sone A og B) #

Ansatte og studenter kan søke om midlertidig p-plass i sone A og B på Gløshaugen-platået av helsegrunner eller sosiale årsaker.

Parkeringskontroll #

Trondheim parkering håndhever parkeringsordningen for NTNU.  Alle biler blir kontrollert hver dag. Betjentene skanner bilskiltene for å sjekke dette opp mot NTNUs bilnummerdatabase. Er bilen din registrert i databasen, kan du betale NTNU-takst (3 kr/time).  

Selv om du har registrert bilen din i bilnummerdatabasen, kan du likevel få bot i følgende tilfeller:

 • Parkere på nærparkeringsplass i sone A og B på Gløshaugen uten tillatelse fra HMS- eller Personalavdelingen.
 • Parkere på besøksparkeringsplass i sone A og B på Gløshaugen uten å betale fullpris på 25 kr/t. Her skal du betale det samme som vanlige besøkende.

Klage på parkeringsbot #

Kontakt Trondheim parkering dersom du ønsker å klage på en parkeringsbot du har fått.

Elbil #

 • Lader gratis på elbil-ladestasjoner og parkerer gratis på vanlige avgiftsbelagte p-plasser.
 • Kan ikke parkere på HC- og MC-plasser.
 • Trenger ikke å registreres i NTNUs bilnummerdatabase. Unntak: Parkering i sone C Hesthagen og ved  NTNU Vitenskapsmuseet krever registrering!

Mer informasjon om parkering og lading av elbil på NTNU.

HC-parkering #

 • Krever HC-bevis utstedt av kommunen
 • Kan parkere gratis på alle p-plasser, unntatt på MC- og elbil-ladeplasser.
 • Trenger ikke registrere seg i NTNUs bilnummerdatabase

MC/Scooter-parkering #

 • Parkerer kun gratis på skiltede MC-plasser. Det er ikke tillatt å parkere MC utenfor merkede/skiltede områder for MC/scooter.
 • Trenger ikke registrere seg i NTNUs bilnummerdatabase for å stå på skiltede MC-plasser.
 • Vanlig MC/scooter kan parkere på vanlig avgiftsbelagt p-plass, men må her betale avgift. For å få NTNU-rabatt må imidlertid MC/scooteren registres i NTNUs bilnummerdatabase.
 • MC-plasser er kun for MC med 2 hjul.

ATV #

ATV skal parkere på vanlig avgiftsbelagt p-plass og må betale avgift på lik linje som en vanlig bil.  ATV kan ikke parkeres på MC-plasser.  

Hvorfor har NTNU avgift på parkering? #

Parkeringsordningen på NTNU springer ut fra NTNUs miljøambisjon (pdf) som ble vedtatt i dekanmøte i 2012. Miljøambisjonen setter klare mål innen både energiforbruk, avfall, innkjøp og transport.
Alle inntekter i forbindelse med parkeringsordningen går direkte tilbake til NTNU og videre finansiering av nye miljøtiltak.

Overordnet miljømål #

«NTNU skal være et foregangsuniversitet som benytter kunnskap fra forskningen i egen praksis for å sikre en gjennomgående miljøforsvarlig virksomhet. Dette medfører at vi skal ha full oversikt over hvor stor miljøpåvirkning virksomheten har, og synliggjøre dette overfor ansatte, studenter og omverden.
NTNU skal til enhver tid ha klare mål for hvordan miljøpåvirkningen skal reduseres.»

Delmål for transport #

«NTNU skal tilrettelegge for at ansatte og studenter kan velge et miljøvennlig transportmiddel i sin daglige reise til og fra universitetsområdene.»

Tiltak for å fremme miljøvennlige transportløsninger:

 • Bilkollektiv, firmabusskort, el-sykler m.v. skal ivareta tjenestetransport
 • Bedre vilkår for syklister med flere sykkelskur og garderober
 • Gratis parkering for elbil

Kontakt #

Spørsmål om parkeringsreglene sendes til e-vaktmester 

3 Vedlegg
52562 Visninger
Gjennomsnitt (11 Stemmer)