Panopto...

Panopto - automatisk opptak i auditorier

Panopto - automatisk opptak i auditorier

Automatisk opptak i klasserom # #

Eksempel på opptak:

TMA4105 Matematikk 2 vår 2020 - uke 13. Divergengsteoremet (opptak i F1 med kamera og iPad)

TTK4105 - Reguleringsteknikk 28.02.2020 (opptak i EL5 med følgekamera og tre kilder)

MOL4010 - Grunnleggende molekylærbiologi 10.02.2020 (Opptak i S7 med kamera og PC)

Forelesningssaler som er utrustet med Panopto for automatiske opptak #

Gløshaugen #

EL5TimeplanVirtuell omvisning
F1TimeplanVirtuell omvisning
KJL1TimeplanVirtuell omvisning
KJL5TimeplanVirtuell omvisning
S7TimeplanVirtuell omvisning

Dragvoll #

D10TimeplanVirtuell omvisning
D15TimeplanVirtuell omvisning
0 Vedlegg
670 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)