Orakeltjenesten

Orakeltjenesten ved NTNU kan hjelpe studenter og ansatte med IT-problemstillinger.

English version - Orakel Support Services

Temaside om IT-hjelp

Det vi tilbyr brukerstøtte på #

Orakel tilbyr IT-brukerstøtte innen mange av NTNUs IT systemer, for eksempel:

Kontakt Orakeltjenesten #

NTNU Hjelp #

Orakeltjenesten når du enklest gjennom selvhjelpsportalen NTNU Hjelp.
Har du behov for å snakke med noen kan du også ringe til oss.
Du kan også besøke oss på campus - skranker for studenter og kontaktpunkter for ansatte.
Aldri oppgi passordet ditt til noen, heller ikke til Orakeltjenesten.

Telefon #

Ring +47 73 59 15 00

  • Ansatte: Åpent 08:00 –14:30 alle hverdager
  • Studenter: Åpent 08:00 – 16:00 alle hverdager

Umiddelbar hjelp under eksamen Høsten 2020 #

For umiddelbar hjelp under en pågående eksamen, er det opprettet egne “nødnummer” for både hjemmeeksamen og digital muntlig eksamen. Akuttnumrene skal kun brukes ved behov for brukerstøtte i forbindelse med en pågående eksamen. Numrene vil kun være bemannet i tidsrom med pågående eksamener i perioden 23.11 - 19.12.

Umiddelbar hjelp hjemmeeksamen og digital muntlig eksamen: +47 73 59 16 00

Campus #

Orakeltjenesten har skranker for studenter og kontaktpunkter for ansatte på mange campuser. 

Skranker for studenter #

Orakeltjenestens skranker er stengt ut 2020.

Stengingen skyldes retningslinjer for smittevern og bruk av hjemmekontor. Orakeltjenesten kan fremdeles kontaktes gjennom NTNU Hjelp og telefon 73 59 15 00.

Campus-IT for ansatte #

Campus Åpningstid Hvor Merknad
Dragvoll08:00 - 15:45 (man-fre)Bygg 2 nivå 3, rom 2302. Edvard Bulls veg 1
Elgeseter08:00 - 15:45 (man-fre)Adolf Øien-bygget, rom 4014. Klæbuvegen 72
Gjøvik08:00 - 15:45 (man-fre)K-bygget, kjeller
Gløshaugen08:00 - 15:45 (man-fre)Sentralbygg 1, rom 127. Alfred Getz' vei 3
Kalvskinnet08:00 - 15:45 (man-fre)Sukkerhuset, rom 115. Sverres gate 15.
Moholt08:30 - 15:00 (tirsdag)Jonsvannsveien 82, rom JB439
Sluppenetter avtale (man-fre)Sluppenvegen 12B, rom 219B
Tunga08:00 - 15:45 (man-fre)Tungasletta 2, rom A-207
Tyholt08:00 - 15:45 (man-fre)MTS, rom F2.128. Otto Nielsens veg 10
Øya10:30 - 14:30 (man-fre)MTFS, rom 1.241. Olav Kyrres gate 9Låst dør; bruk ringeklokke. 
Ålesund08:00 - 15:45 (man-fre)K-bygget, 1. etg, rom 154

Sommertid (01.05–01.09): 08:00–15:00

Typiske oppgaver vi utfører hos Campus-IT for ansatte

  • Undervisningsrom: akutthjelp, assistanse, tilsyn og vedlikehold
  • Skypemøterom: akutthjelp, assistanse, tilsyn og vedlikehold
  • Datamaskiner/-utstyr: klargjøre, reinstallere/reparere datamaskiner (Dell, Lenovo og Apple Mac) og utlevere bestilt utstyr
  • Utlån av utstyr: korttidsutlån av PC ved reparasjon, utstyrsbestilling, akutthjelp eller undervisningsopplegg
  • Aktivere og reparere nettverkskontakter for kablet nett
  • Feilmelde skrivere
  • Utlevere brukernavn/passord til utenlandske brukere.
  • Generell IT-brukerstøtte

Behandlingstid #

Hvor lang er behandlingstiden?

Saker behandles så raskt som mulig, og skal normalt løses innen tre arbeidsdager. Systemer og funksjoner som er kritiske prioriteres. Saker Orakeltjenesten ikke kan løse videresendes til riktig instans i IT-avdelingen innen 30 minutter.

1 Vedlegg
283155 Visninger
Gjennomsnitt (16 Stemmer)