Retningslinjer for oppmøte og besøk på campus

(Videresendt fra Oppmøte og besøk på campus)

English version: Guidelines for physical attendance on campus

Temaside om HMS.


Generelle krav #

Ansatte og studenter SKAL #

 • Avklare bruk av arealer (kontor, kontorlandskap, laboratorier, verksteder, fellesareal, m.m.) med leder.
 • Sette seg inn i NTNUs retningslinjer og tiltak iverksatt lokalt ved enheten.
 • Gjennomføre obligatorisk smittevernkurs.
 • I samarbeid med nærmeste leder eller studieveileder vurdere behov for hjemmekontor dersom man tilhører grupper med moderat eller høy risiko, eller bor sammen med noen som har moderat eller høy risiko. Den enkelte har ansvar for å ta opp dette.

Studenter og ansatte kan møte på campus når man #

 • Har avklart bruk av arealer og eventuelle rotasjonsordninger med leder.
 • Er symptomfri ved gjennomgått luftveisinfeksjon.
 • Har testet negativt på Covid-19 og har noen restsymptomer, som for eksempel lett hoste eller tett/rennende nese.
 • Bor sammen med eller har vært i nærheten av noen, som har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, hvor det ikke er bekreftet eller sannsynlig Covid-19.
 • Har kjent pollenallergi, eller annen kjent luftveislidelse med typiske symptomer (rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne)

Studenter og ansatte skal IKKE møte på campus når man  #

Spesielle krav #

Leders ansvar #

Leder skal 

 • Sørge for risikovurdering med tanke på smittevern og totalbelastning. Tiltak skal være iverksatt og gjort kjent.
 • I situasjoner der smittevernregler og lokalene ikke tilsier full tilbakevending, vurdere rotasjonsordninger for bruk av arealer og vurdere hvem som fortsatt kan bruke hjemmekontor.
 • Sørge for at besøkende som har behov for tilgang til campus, f.eks. servicepersonell og håndverkere, gjøres kjent med NTNUs retningslinjer for smittevern og aktuelle rutiner ved enheten.
 • Sørge for at lokalene og arbeidsplassene er innrettet slik at smittevernreglene kan overholdes.
 • Etterspørre om ansatte og studenter har gjennomført obligatorisk smittevernkurs.
 • Ivareta dialog med samarbeidspartnere, for eksempel SINTEF, og dialog mellom ulike NTNU-enheter som er samlokalisert. I Gjøvik og Ålesund har viserektor ansvar for denne dialogen.
 • Holde tett dialog med studenter og ansatte, som av ulike grunner har hjemmekontor.

Tiltak for å ivareta smittevern på campus  #

 • Hold minimum 1 meter avstand til andre til enhver tid.  
 • Sørg for god håndhygiene (vask med såpe og vann, evt. benytt hånddesinfeksjonsmidler)
 • Begrens fysiske møter og pauser der flere samles. Bruk videokonferanser i stedet for fysiske møter/samtaler/veiledninger/kurs der det er hensiktsmessig. 
 • Ha tørkepapir og hånddesinfeksjon lett tilgjengelig. Meld behov for utstyr i e-vaktmester.
 • Unngå å ta på de mest brukte berøringspunktene
  1. Bruk albuen til å åpne dører
  2. Bruk for eksempel tørkepapir når du tar på dørhåndtak
  3. Bruk for eksempel adgangskortet eller lillefingeren når du trykker inn adgangskoden din
 • Rengjør gjenstander og overflater som berøres av mange, f.eks. bord i møterom/lunchareal, armlener, o.a.
 • Begrens deling av utstyr og materiell (for eksempel blyanter, penner, nettbrett, pc-er og lignende). Utstyr som må deles rengjøres av bruker selv etter bruk.
 • Begrens opphold i områder med stor gjennomgangstrafikk
 • Lag lokale rutiner for bruk av og hygiene i tekjøkken/spiserom.
 • Begrens bruk av kollektivtransport, så langt det er mulig. Benytt munnbind dersom du må benytte kollektivtransport.
 • Begrens forflytning mellom ulike arbeidslokaler, så langt det er mulig.

Bruk av munnbind  #

Munnbind skal brukes i situasjoner der det er vanskelig å holde avstand (> 1 m) på campus:

 • Ved fare for trengsel og i høyt trafikkerte områder, f.eks. fellesarealer, som er åpne for publikum; inngangsparti, gangareal, bibliotek, kantine, heis, etc.
 • Arbeids- og undervisningssituasjoner ved NTNU hvor 1 m avstand ikke kan opprettholdes, f.eks. enkelte typer laboratoriearbeid. 

Kollektivtransport og taxi

 • Munnbind anbefales brukt ved bruk av taxi, offentlig transportmiddel og i offentlige, innendørs lokaler der man ikke kan holde minst en meters avstand.

Det understrekes at bruk av munnbind ikke kan erstatte, men være et supplement til de andre grunnleggende smitteverntiltakene: Å holde avstand til andre, praktisere god hånd- og hostehygiene og holde seg hjemme ved sykdom.

Munnbind skal være av godkjent type og brukes på riktig måte:

 • Medisinske munnbind: Engangsmunnbind, som tilfredsstiller krav i standarden EN 14683:2019+AC:2019 og er CE-merket. «Type I»-munnbind anbefales til bruk i det offentlige rom («type II» er forbeholdt helsetjenesten).
 • Tøymunnbind: Hjemmelagde eller fabrikkproduserte tøymunnbind av tekstiler, eller andre vaskbare materialer. Tøymunnbind må tilfredsstille krav i den europeiske retningslinjen SN-CWA17553:2020.

 Se FHI sin video om korrekt bruk av munnbind. 

Som hovedregel skal ikke medisinske munnbind gjenbrukes. Tøymunnbind skal vaskes på 60 grader mellom hver bruk. Andre former for rengjøring/desinfeksjon anbefales ikke. Rene tøymunnbind må oppbevares adskilt fra brukte. I situasjoner hvor munnbind må brukes flere ganger i løpet av kort tid, som for eksempel der det er påbudt på serveringssteder, anbefales å benytte et nytt eller rent munnbind hver gang munnbind skal brukes.

Kontakt   #


Godkjenning #

Type dokumentRetningslinje
Forvaltes avHMS-seksjonen
Godkjent avHMS-sjef
KlassifiseringÅpen
Sist oppdatert27.07.2021
Neste gjennomgangAugust 2021
Unntatt offentlighetNei
Referanse
Referanse interne dokumenter
Denne retningslinjen er underlagtPolitikk for beredskap

1 Vedlegg
41211 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)