Retningslinjer for oppmøte og besøk på campus

(Videresendt fra Oppmøte og besøk på campus)

English version: Guidelines for physical attendance on campus

Temaside om HMS.


For NTNU-ansatte, studenter og samarbeidspartnere, som har aktivitet på campus

Type dokumentRetningslinje
Forvaltes avSentral beredskapsledelse
Godkjent avSentral beredskapsleder
KlassifiseringÅpen
Gjelder fra10.07.2020
Gjelder tilInntil videre
Unntatt offentlighetNei
ReferanseRegjeringens sentrale føringer av 12. mai 2020 - «Ytterligere åpning av universiteter og høyskoler»
Referanse interne dokumenterHendelseshåndtering knyttet til Covid 19 i Sentral beredskapsledelse, brev fra rektor angående tilbakevending til campus for ansatte fra semesterstart 10. august 2020
Denne retningslinjen er underlagtPolitikk for beredskap

Det er nå besluttet en gjenåpning av NTNUs campus fra uke 33, jf. rektors brev om tilbakevending til campus fra semesterstart 10. august 2020. Se også NTNUs retningslinje for smittevern og smittereduserende tiltak.

Generelle krav #

Ansatte og studenter SKAL #

Studenter og ansatte kan møte på campus når man #

 • Har avklart bruk av arealer og eventuelle rotasjonsordninger med leder.
 • Har vært symptomfrie i 1 døgn, ved gjennomgått luftveisinfeksjon.
 • Bor sammen med eller har vært i nærheten av noen, som har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, hvor det ikke er bekreftet eller sannsynlig Covid-19.
 • Har kjent pollenallergi, eller annen kjent luftveislidelse med typiske symptomer (rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne)

Studenter og ansatte skal IKKE møte på campus når man #

 • Har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, eller mistanke om koronasmitte. Selv om negativ koronatest foreligger skal man bli hjemme inntil man har vært symptomfri i 1 døgn.
 • Venter på svar på koronatest. Hvis du blir symptomfri mens du venter: Vent på avklaring fra kommunehelsetjenesten, eller ta kontakt med fastlege for å få en medisinsk vurdering av om du kan gå på jobb/skole  
 • Har fått påvist Covid-19. 
 • Er definert som nærkontakt til en person med bekreftet Covid-19 
 • Er i karantene, eller isolasjon

Ledere SKAL #

 • Sørge for at det før gjenåpning er gjennomført risikovurdering  med tanke på smittevern og totalbelastning. Tiltak skal være iverksatt og gjort kjent.
 • I situasjoner der smittevernreglene og lokalene ikke tilsier full tilbakevending vurdere rotasjonsordninger for bruk av arealer og vurdere hvem som fortsatt kan bruke hjemmekontor.
 • Sørge for at besøkende som har behov for tilgang til campus, f.eks. servicepersonell og håndverkere, gjøres kjent med NTNUs retningslinjer og aktuelle rutiner ved enheten.
 • Sørge for at lokalene og arbeidsplassene er innrettet slik at smittevernreglene kan overholdes. 
 • Etterspørre om ansatte og studenter har gjennomført obligatorisk smittevernkurs.
 • Ivareta dialog med samarbeidspartnere, for eksempel SINTEF, og dialog mellom ulike NTNU-enheter som er samlokalisert. I Gjøvik og Ålesund har viserektor ansvar for denne dialogen.
 • Holde tett dialog med studenter og ansatte, som av ulike grunner har hjemmekontor.
 • På forespørsel bistå kommunehelsetjenesten i smittesporing.

Bruk av arealer på campus #

Dette innholdet er flyttet til en egen retninglinje: Retningslinjer for bruk av arealer på campus


Endringslogg #

25.08.20

Lenke til NTNUs anvisninger om symptomer på luftveisinfeksjon og opphold på campus og oppdatering av avsnittene "Studenter og ansatte kan møte på campus når man" og "Studenter og ansatte skal IKKE møte på campus når man"

09.08.20

Innholdet under "Bruk av arealer på campus" er flyttet til egen retningslinje: Retningslinjer for bruk av arealer på campus

10.07.20

Lagt til informasjon om sosiale arrangementer ved studiestart, med bakgrunn i beslutning i Sentral beredskapsledelse 08.07.20. 

06.07.20

Oppdatering av flere punkt i henhold til rektors brev om gjenåpning av campus fra 10. august 2020

Nytt system for intern varsling av mistanke om eller påvist Covid-19 hos ansatt/student

Henvisning til FHIs definisjoner av mistenkt Covid-19, bekreftet Covid-19, grupper med moderat/høy risiko og andre nærkontakter.

Nytt punkt om at andre nærkontakter kan møte på campus.

09.06.2020

Endring av kulepunkt under "Studenter og ansatte skal IKKE møte på campus når man"

Fra

 • Er i nærkontakt, eller bor sammen med en person med bekreftet Covid-19 . Man skal da være i karantene.

Til

 • Bor sammen med eller har hatt tilsvarende nær kontakt med en person med bekreftet Covid-19 . Man skal da være i karantene.

04.06.2020

Lagt til et kulepunkt under "Ledere SKAL"

 • «Sørge for at besøkende som har behov for tilgang til campus, f.eks. servicepersonell og håndverkere, gjøres kjent med NTNUs retningslinjer og aktuelle rutiner ved enheten.»
1 Vedlegg
28287 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)