Retningslinjer for oppmøte og besøk på campus

(Videresendt fra Oppmøte og besøk på campus)

English version: Guidelines for physical attendance on campus

Temaside om HMS.


Generelle krav #

De fleste smitteverntiltak er nå fjernet ved NTNU. Dette gjelder nå:

Selv om de fleste smittevernregler nå er fjernet, vil vi fortsatt oppfordre til at man er hjemme når man er syk og ivaretar god håndhygiene med håndvask, evt. hånddesinfeksjon. 

Dette gjør du ved nyoppståtte luftveissymptomer (x) #

(x) Feber, hoste, sår hals, tap av lukte- og smakssans, nedsatt allmenntilstand.

  • Hold deg hjemme
  • Ta en covid-19-test (Sars-CoV-2)
  • Hvis symptomene forsvinner helt etter dag 1 kan du møte på campus før testresultatet foreligger
  • Hvis testresultatetet er negativt skal du være hjemme til du føler deg bra og har vært feberfri i minimum 24 timer
  • Hvis testresultatet er positivt skal du isolere deg hjemme i 5 døgn etter symptomdebut. Du må være feberfri i minimum 24 timer før du kan møte på campus

Dette gjelder uavhengig av vaksinasjonsstatus.

For nærmere informasjon, se Hva skal du gjøre ved nyoppståtte luftveissymptomer? (fhi.no)

Bestilling av munnbind og hurtigtester #

Selv om det nå ikke foreligger krav eller anbefaling om munnbind, så kan munnbind fortsatt bestilles igjennom e-vaktmester. Det samme gjelder for hurtigtester.

Gjenåpningsplan for NTNU #

Du kan finne NTNUs gjenåpningsplan på siden Sentral beredskapsledelse for korona-håndtering.

Kontakt   #


Godkjenning #

Type dokumentRetningslinje
Forvaltes avHMS-seksjonen
Godkjent avHMS-sjef
KlassifiseringÅpen
Sist oppdatert08.10.2021
Neste gjennomgangOktober 2021
Unntatt offentlighetNei
Referanse
Referanse interne dokumenter
Denne retningslinjen er underlagtPolitikk for beredskap

1 Vedlegg
44817 Visninger