Opphavsrett i masteroppgaver

Opphavsrett er den tidsbegrensede retten som opphavsmenn har til å råde over sine verk. Den oppstår ved skapelsen av verket og trenger ingen registrering. Vernetiden varer i opphavsmannens levetid og 70 år etter utgangen av dennes dødsår.

English version - Copyright in master theses


Bibliotektjenester for studenter | Bibliotektjenester for ansatteNår du selv har opphavsretten til en tekst #

Når du skriver en tekst, for eksempel en masteroppgave, er det du som har opphavsretten. Denne kan du forvalte som du vil, bortsett fra at du ikke kan si i fra deg dine ideelle rettigheter.

Opphavsrett for bilder / fotografier / illustrasjoner i digitale masteroppgaver #

Digital tilgjengeliggjøring av bilder / fotografier (definert som kunstverk) i masteroppgaver dekkes i stor grad av BONO-avtalen som er inngått mellom Billedkunstopphavsrett i Norge og Universitets- og høgskolerådet. Du kan sjekke om kunstverket du vil bruke er dekket av BONO-avtalen.

Ønsker du å gjengi kunstverk som ikke er dekket av avtalen, må du søke om tillatelse i hvert enkelt tilfelle (se Clara.no for informasjon om hvordan du søker tillatelse).

Kontakt #

Anne L. Lorange - hvis du har endringsforslag til siden

Ditt lokale bibliotek - hvis du har andre spørsmål

Se også #

Intellektuelle rettigheter

Opphavsrett

delrett.no

0 Vedlegg
5575 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)