Oppfølging av sykemeldte i HR-portalen

(Videresendt fra Oppfølging av sykemeldte i Paga)

Veiledning om oppfølging av sykemeldte for ledere og HR-medarbeidere

Temaside om sykdom | Sider merket med sykdom

Hva arbeidsgiver skal gjøre ved mottak av sykemelding #

Ved mottak av digital sykemelding

Ved mottak av skriftlig sykemelding:

  • Leder som mottar sykemeldingen fra den ansatte skal sjekke at egenerklæringen er riktig utfylt 
  • Saksbehandler på HR og IA (Inkluderende arbeidsliv), sender deretter, så raskt som mulig, del C og D av sykemeldingen til NTNUs refusjonssenter. Refusjonssenteret oppretter så oppfølgingssak i PAGA modulen, og oppfølgingsansvarlig (saksbehandler HR/IA) vil deretter fortsette behandlingen av sykemeldingen og påfølgende oppfølgingsprosess. 

Se også kursdokumentasjon fra kurs om Oppfølging av sykemeldte og  Veiledermodul for oppfølging av sykemeldte i HR-portalen.

Redigert 17.04.18

2 Vedlegg
4387 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)