Oppfølging av sykemeldte i HR-portalen

(Videresendt fra Oppfølging av sykemeldte i Paga)

Veiledning om oppfølging av sykemeldte for ledere og HR-medarbeidere

Se også temasiden om Sykdom

Hva arbeidsgiver skal gjøre ved mottak av sykemelding 

  • Leder som mottar sykemeldingen fra den ansatte skal sjekke at egenerklæringen er riktig utfylt 
  • Saksbehandler på HR og IA (Inkluderende arbeidsliv), sender deretter, så raskt som mulig, del C og D av sykemeldingen til NTNUs refusjonssenter. Refusjonssenteret oppretter så oppfølgingssak i PAGA modulen, og oppfølgingsansvarlig (saksbehandler HR/IA) vil deretter fortsette behandlingen av sykemeldingen og påfølgende oppfølgingsprosess. 

Se også kursdokumentasjon fra kurs om Oppfølging av sykemeldte og  Veiledermodul for oppfølging av sykemeldte i Paga.

2 Vedlegg
3180 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)