Oppfølging av sommerarbeidere i Campusservice

(Videresendt fra Oppfølging av sommerarbeidere ved Seksjon for drift og logistikk)

Retningslinje for oppfølging av sommerarbeidere i Campusservice.

Formål, omfang og ansvar #

Retningslinjen skal hindre uønskede hendelser for sommerarbeidere.

Retningslinjen omfatter alle sommerarbeidere i Campusservice.

Alle medarbeidere i Campusservice er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonssjef og områdeleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent.

Mottak og oppfølging av sommerarbeidere #

Områdeleder/fagleder skal sørge for at sommerarbeideren får nødvendig tilrettelegging og opplæring:

 • påse at håndbok for sommerarbeidere er lest, forstått og signert av sommerarbeideren
 • notere pårørendeinformasjon (navn, telefon og e-post) til sommerarbeideren
 • informere om rømningsveier og møteplass ved brannalarm
 • gi opplæring i relevant arbeidsutstyr og verneutstyr, herunder dokumentert sikkerhetsopplæring
 • utstyre sommerarbeideren med påkrevd verneutstyr 
 • påse at påkrevd verneutstyr brukes
 • ved behov, foreta sikker jobbanalyse
 • ved ulykke/uhell kontakte NTNUs bedriftshelsetjeneste (telefon 73 59 80 24) for rekvisisjon. Utenom arbeidstid, kontakt fastlege eller legevakt.

Lover og regler #

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern (arbeidsmiljøloven)
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
Campusservices HMS-retningslinjer for sommerarbeidere

Detaljer om retningslinjen #

 • Utarbeidet av: Campusservice
 • Dato: 2.6.12
 • Godkjent av: Driftssjef
 • Erstatter: 2.5.11
 • Nr: K12
0 Vedlegg
10509 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)